eSamizdat (Řím)

2003 -     *     Řím     *     nepravidelně

Revue kultury slovanských zemí (italsky).

V č. 1 roč. 2014-2015 uveden šéfredaktor (direttore responsabile) Simona Ragusa, redaktoři (curatori) Alessandro Catalano a Simone Guagnelli a vědecký výbor (comitato scientifico) Giuseppe Dell'Agata, Paolo Nori, Jiří Pelán, Gian Piero Piretto a Stanislav Savickij.

www.esamizdat.it

 

ročník 2003 - I.

ročník 2004 - II.

ročník 2005 - III.

ročník 2006 - IV.

ročník 2007 - V.

ročník 2008 - VI.

ročník 2009 - VII.

ročník 2010-2011 - VIII.

ročník 2012-2013 - IX.

ročník 2014-2015 - X.