eSamizdat (Řím)


*     Řím     *     2003 -     *     nepravidelně     *


Revue kultury slovanských zemí, italsky.

V č. 1 roč. 2014-15 uveden šéfredaktor (direttore responsabile) Simona Ragusa, redaktoři (curatori) Alessandro Catalano a Simone Guagnelli a vědecký výbor (comitato scientifico) Giuseppe Dell'Agata, Paolo Nori, Jiří Pelán, Gian Piero Piretto a Stanislav Savickij.

www.esamizdat.it


I. ročník 2003
1 - pdf-txt

II. ročník 2004
1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt

III. ročník 2005
1 - pdf-txt
2-3 - pdf-txt

IV. ročník 2006
1 - pdf-txt

V. ročník 2007
1-2 - pdf-txt
3 - pdf-txt

VI. ročník 2008
1 - pdf-txt
2-3 - pdf-txt

VII. ročník 2009
1 - pdf-txt
2-3 - pdf-txt

VIII. ročník 2010-11
1 - pdf-txt

IX. ročník 2012-13
1 - pdf-txt

X. ročník 2014-15
1 - pdf-txt