Afgánský zápisník

Mezinárodní časopis na podporu bojujícího Afganistanu.

 

*     Paříž     *     1987 - 1988     *     ročně     *


Časopis Biuletyn Afgański vydávaly společně Associalion Solidarnosc Afghanistan a Wydawnictwo Kontakt v Paříži, hlavním redaktorem byl Jacek Adam Winkler. Obě čísla československé verze vyšla v redakci Jana Tesaře a ve spolupráci s časopisem Dialogy a Nezávislým čs. kulturním střediskem v New Yorku. Redakce sídlila ve Vanves ve Francii. Čísla nejsou datována, z datace jednotlivých článků však vyplývá, že redakční příprava prvního čísla se uskutečnila v roce 1987 a druhého v roce 1988; s největši pravděpodobnosti byla obě čísla v těchto letech také vydána a distribuována. Časopis přinášel dokumenty, komentáře, analýzy i historizující pohledy na situaci v Afghánistánu v osmdesátých letech; řada materiálů byla převzata ze západního tisku. Druhé číslo československé verze obsahuje rubriku Československýma očima, do níž přispěli Ivan Cuhra, Bohumil Bob Krčil (spolupracoval i na redakční přípravě některých příspěvků), Jaroslav Suk a Jan Tesař, mezi dalšími články najdeme příspěvek Lenky Škrabánkové. Do rubriky Ohlasy-kritiky-diskuse přispěli mj. Jan Bednář, Martin Hybler, Petr Chalupa a Jaroslav Krejčí.

Afgánský zápisník: Mezinárodní časopis na podporu bojujícího Afganistanu / Jacek Adam Winkler, Jan Tesař. Paris: Associalion Solidarnosc Afghánistán: Wydawnictwo Kontakt. - 20 × 14,5 cm, 120-136 s. Vychází ve spoluprácí s časopisem Dialogy (viz) a Nezávislým čs. kulturním střediskem v New Yorku.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

KOMPLETNÍ


1987

1 - pdf-ocr

1988

2 - pdf-ocr