Pohledy

Pohledem (spotřebitele)

časopis Demokratické iniciativy pro otázky zájmů, potřeb a práv spotřebitelů


 

*     Praha     *     1987 – 1989     *     nepravidelně     *


V tiráži č. 1 uveden řídící redaktor Karel Štindl s redakční radou a uvedena adresa Martina Litomiského pro zasílání příspěvků a ohlasů.


1987  ‚nultá série'

1  - pdf-ocr

1988

1  - duben - pdf-ocr

2 - květen - pdf-ocr

1989

1 - leden a únor - pdf-ocr

2 - březen-duben-květen - pdf-ocr