Osvobození


*     Londýn     *     1950 - 7     *     měsíčně, nepravidelně     *


Časopis soustředěný téměř výhradně na legionářskou tematiku (vzpomínky, povídky, historiografické analýzy, jubilea, nekrology, zprávy o činnosti apod., také však politická stanoviska a komentáře) vydávala Československá obec legionářská v zahraničí. Během existence listu se vystřídala řada redaktorů; zaznamenáno je působeni M. Provazníka a Jaroslava E. Lízálka, doloženo je působení Jiřího Kovanického (dol. 1953). Adolfa Mokrého (dol. 195S), Vojty Levína (doloženo 1964-1967), Karla Vrdlovce (doloženo 1970-1974) a Miloslava Kašpara (od2/1974, dále společně s K. Vrdlovcem). List vznikl v roce 1950, kdy navázal na dosavadní Informační listy. Zpočátku zřejmě ročníkovánl odpovídalo kalendářním rokům, v roce 1953 vyšlo první dvojčíslo v dubnu, od ročníku 1954/55 zavedeno sezónní ročnikováni od června do května. V letech 1950-53 a v ročníku 1954/55 vycházelo zřejmě 8 čísel v ročníku, v roce 1955/56 vyšlo 10 čísel, v roce 1956/57 (VII. ročník) jen 3 čísla, v letech 1958 1966 list vycházel nepravidelně po 3 až 5 číslech, dále vždy 1 až 2 čísla ročně. Od 1. (51.) čísla ročníku 1956/57 z června 1956 též průběžné číslování. Naposledy doloženo dvojčíslo 1-2/1988 (podle průběžného číslováni jde o čísla 119-120). List zanikl. 

Osvobození / Adolf Mokrý, Vojta Levín, M. Provazník, Karel Vrdlovec, Miloslav Kašpar. - London: Ústřední výbor Československé obce legionářské v zahraničí. - 29,5-30,5 × 20,5-22 cm, 12-40 s.: č. z 50. a 60. let 25 × 20 cm. U č. z roku 1951 název vydavatele Československá obec legionářská v exilu. Též průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


ročník XXXIV. - 1982

č. 1 / 114 - prosinec - pdf-ocr

ročník XXXVIII. - 1986

č. 1 / 118 - prosinec - pdf-ocr