Křesťansko demokratická společnost


*     Praha     *     1996 - 1998?     *     3 × - 4 × ročně     *


Občasník vydávala stejnojmenná společnost, která vznikla poté, co zanikla Křesťansko-demokratická strana (sloučením s ODS).

Hlavním redaktorem byl Josef Cuhra ml., členy redakční rady byli Karel Steiner, Miroslav Svoboda a Michal Štikar.

Obálku navrhla Helena Cuhrová, grafická úprava Anna Cuhrová, jazyková úprava Kateřina Šetinová.


1996

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1997

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr    2 -     3 - pdf-ocr