Informační materiály

Opozice československých revolučních socialistů (1/1971).

Dále: Časopis československých revolučních socialistů.


*     Paříž a Západní Berlín     *     1971 - 1982     *     čtvrtletně     *


Politický bulletin čs. radikální levice v exilu. V nakladatelství lSP-Verlag list vydával a redigoval D. Fölster, do č. 7/73 jsou jako sídla redakce uváděna Berlín a Paříž. Volně navazuje Krtek.

Informační materiály: Časopis československých revolučních socialistů / D. Folster. - Berlin: lSP-Verlag. - 21 × 15 cm, 31-65 s.; č. 1/71 29,5 × 21 cm; od č. 26/78 15 × 10,5 cm; č. 36/80 21 × 15 cm. Do č. 7/73 je jako sídlo redakce souběžně s Berlínem uváděna též Paříž. - Průběžné číslováni. Č. 1/71 má podnázev Opozice československých revolučních socialistů. - V září 1974 vyšla samostatná příloha Chilský manifest československých politických vězňů. - U části nákladu č. 32/79 vyšla zvláštní příloha, týkající se zásahu čs. orgánů proti signatářům Charty 77 a členům VONS. - Č. 36/80 je označeno jako polské číslo. K titulu je zařazen také reprint č. 1/71, vydaný v nakladatelství Dialog.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


5 - pdf-ocr