Svobodný odborář


*     Paříž     *     1961 – 1962     *     měsíčně     *


Tiskový orgán svobodných čsl. odborářů ve Francii (čsl. sekce Force Ouvrière vydával od října 1961 do července 1962 Alois Čížek, redigoval vydavatel a Jan Pavlů. Příspěvky v češtině i francouzštině.

Svobodný odborář; Le Syndicaliste Libre: Organe Mensuel des Syndicalistes Tchécoslovaques Libres / Alois Čížek, Jan Pavlů. - Paris: Force Ouvrière - Section Tchécoslovaque. - 27 × 21 cm, 8 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1961

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1962

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr