Svobodný odborář

*     Paříž     *     1961 – 1962     *     měsíčně     *

 

Tiskový orgán svobodných čsl. odborářů ve Francii (čsl. sekce Force Ouvrière) vydával od října 1961 do července 1962 Alois Čížek, redigoval vydavatel a Jan Pavlů. Příspěvky v češtině i francouzštině.

Svobodný odborář; Le Syndicaliste Libre: Organe Mensuel des Syndicalistes Tchécoslovaques Libres / Alois Čížek, Jan Pavlů. - Paris: Force Ouvrière - Section Tchécoslovaque. - 27 × 21 cm, 8 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

 

KOMPLETNÍ

 

1961

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

 

1962

3 - pdf-ocr

4 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr

6 - pdf-ocr

7 - pdf-ocr

8 - pdf-ocr

9-10 - pdf-ocr