Bod

Nezávislá revue.


*     Oslo     *     1949 - 1951     *     nepravidelně     *


Revue připravovaná jako měsíčník vyšla poprvé 1. října 1949. Vydával ji Dalibor Veselý, členy redakce byli dále Pavla Benešová, Jeroným Kadlec a Jiří Kovtun. Převažovaly příspěvky politického zaměření, ať už se jednalo o aktuální komentáře, historická témata či články informativní. Značnou pozornost věnovala redakce i literatuře: vyzývala čtenáře k původní literární tvorbě, publikovala překlady a ojediněle i texty českých klasiků (Karel Čapek, Jaroslav Vrchlický). Objevovaly se i články představující norské zeměpisné a společenské prostředí. Autoři původních příspěvků (vlastní jména a pseudonymy): Marie Čermáková, D. F. Dalský, Ríša Hartman, Ivan Herben, Karel Levý, Jaro Linhart, Kristian, Robert Leden, Miroslav H. Welhovský aj. Rozmnožený strojopis. První ročník vycházel od října 1949 do roku 1950 (celkem 9 čísel), druhý ročník zahájilo číslo 1/1951, kterým list zřejmě zanikl.

Bod: Nezávislá revue: Uavhengíg revue: Independent Revue / Dalibor Veselý, P. Benešová, J. Kadlec, Jiří Kovtun. - Oslo: b.n. - 21 × 15 cm, 44-68 s. Tiráž též v angličtině a norštině. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1949-50 1. roč

1 - říjen 49 - pdf-ocr
4 - leden 50 - pdf-ocr
5 - únor 50 - pdf-ocr
6-7 - březen-duben 50 - pdf-ocr
8-9 - květen-červen 50 - pdf-ocr

1951 2. roč.

1 - srpen - pdf-ocr