Skutečnost

Nezávislá revue. 


*     Ženeva, od 1950 Paříž (Francie), od 1951 Edgware (Anglie) a Mnichov (SRN)     *     1949 – 1953     *     měsíčně     *


Časopis mladší generace poúnorových exilových intelektuálů, orientovaný především na otázky politické, sociologické, ekonomické a kulturní, jehož hlavním úkolem mělo být "hledání programu pro český a slovenský národ" (citováno podle prohlášení přípravného redakčního kruhu ze 17.12.1948). Kromě dobově aktuálních domácích i mezinárodních politických témat se revue významně zabývala problémem česko-německých vztahů (zvláště v souvislosti s odsunem Němců po r. 1945), situací českého exilu a jeho nejmladší generace, méně často postavením československé kultury (literární anketa v č. 11-12/1950), příležitostně uveřejňovala i fejetony a básně. - Měsíčník začal vycházet jako cyklostyl 20. března 1949 v Ženevě, od dvojčísla 8/9 (listopad 1949) vycházel tiskem. Redakce se postupně stěhovala: podle údaje v záhlaví časopis řídila redakční rada v Ženevě (1949), Paříži a Ženevě (1950) a v Londýně a Mnichově (od 1951). Za redakci a administraci odpovídali postupně Karol Belák (1949, Ženeva), Stanislav Kubát (od 1950, Paříž) a Hanuš Jan Hájek (pověřen redigováním 1951-1953, Edgware, od č. 4-6/1953 Mnichov). Skutečnost zanikla čtyřstránkovým dvojčíslem 11-12/53. Redakční rada uvedena od č. 8-9/1951: Hanuš Jan HájekKarol Belák-Berger, František Bregha, Ladislav Čerych, Luděk David  (zřejmě pseud. Karla Sichrovského), Petr Demetz, Osvald Kostrba-Skalický (též pseud. Jindřich Skalický , do 3-4/1952), Ladislav Matějka, Vladimír Peška, Ján Žák, Jan Tumlíř (od č. 3-4/1952) a Z. R. Dittrich (též šifra Albert, od 9-10/1952). Od č. 7-8/1953 redakční rada neuváděna. Kromě členů redakční rady přispívali Karel Brušák, Ivan Brychta (pseud. Kristián Jakobson), Vratislav Bušek, Jaroslav Dresler, Karel Erban, Evžen E. Erdely, Ladislav Feierabend, J. L. Havrda, Alex. Heidler, J. Hořava (šifra hp), Antonín Hrubý, V. Hyvnar, Radko Kadlec (Dominik), Jiří Kárnet, Jan M. Kolár (Cato), Rudolf Kopecký (zřejmě pod šifrou Arko ), Antonín Kratochvil (Ant. Christen), František Listopad, Josef Macek, Jiří Nehněvajsa, Ferdinand Peroutka, Jiří Pohanka, Miroslav Rašín, Jar. Smutný, Meda Sokolová (Jarmila), Zdeněk Suda (Zdeněk, Mark, Mark Lennan), Jaroslav Stránský, František Šuléř, Vladimír Štědrý, Pavel Tigrid, Miloš Vaněk, J. Voženílek (Medicus) aj., básněmi přispěli mj. Ivan Blatný (překlady), Pavel Javor, Jiří Kovtun, Jan Tumlíř aj. Některé šifry a pseudonymy dosud nerozluštěny (Alex, Petr Apius, Justus, Pavel Rohan aj.). Příspěvky v češtině a slovenštině. - Obvykle 12 čísel v ročníku. I. ročník (1949) 11 čísel. III. ročník (1951) 9 čísel. - V létě 1950 redaktoři vydávali v Londýně pro exilové novináře souhrn zpráv z ČSR, citátů z čs. tisku a komentářů k domácí situaci zřejmě pod názvem Bulletin Informační služby Skutečnosti a od r. 1950 též cizojazyčné verze S. (anglickou v Londýně a německou v Ženevě) pod názvem Democratia militans.

Literatura: Camrda, J.: Skutečnost aneb Democratia militans. Nová Přítomnost 1996, č. 6, s. 18-21

Skutečnost : Nezávislá revue / Karol Belák-Berger, Stanislav Kubát, Hanuš Jan Hájek, František Bregha, Ladislav Čerych, Luděk David, Ján Žák, Peter Demetz, Zdeněk R. Dittrich, Vladimír Peška, Ladislav Matějka, Jan Tumlíř, Osvald Kostrba-Skalický. - Geneve: Redakční kruh Skutečnosti. - 24,5 × 19 cm, 24-58 s.; do č. 6-7/49 29,5 × 21 cm; od č. 8-9/49 do č. 11-12/50 22,5 × 18 cm; č. 11-12/54 25 × 18,5 cm, 4 s. - V tiráži francouzský podnázev Revue indépendante et mensuelle pour les questions littéraires, politiques, économiques et sociales; od č. 2/50 Revue indépendant: Questions littéraires, politiques, économiques et sociales. - Od r. 1951 podnázev v tiráži anglicky (Independent Revue for Politics, Literature, Sociology and Economy, č. 1/51 Independent monthly in Czech and Slovak, od č. 8-9/51 Independent Review in Czech and Slovak). - Č. 1/51 má v tiráži též český podnázev Nezávislá revue pro otázky literární, politické, hospodářské i sociální. - Od č. 3-4/50 byl titul řízen redakčním kruhem v Paříži a Ženevě, vycházel v Paříži. - Od roku 1951 titul řídí redakční kruh v Londýně a Mnichově, vychází v Anglii, redakce a administrace v Edgware. - V r. 1953 (poznámka v č. 4-6/53) redakce přesídlila do Mnichova. - Složka s cyklostylovými čísly obsahuje též úvodní dopis obracející se k potenciálním čtenářům.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1949

1-2 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   3-5 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   6-7 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   8-9 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   10-11 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   dopis přípravného redakčního kruhu: pdf-ocr

1950

1 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   2 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   3-4 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   5-6 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   7-8 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   9-10 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   11-12 - pdf-ocr   obsah pdf-txt

1951

1 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   2 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   3-4 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   5 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   6 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   7 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   8-9 - pdf-ocr   obsah pdf-txt

1952

1 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   2 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   3-4 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   5-6 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   7-8 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   9-10 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   11-12 - pdf-ocr   obsah pdf-txt

1953

1-2 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   3 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   4-6 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   7-8 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   9-10 - pdf-ocr   obsah pdf-txt   11-12 - pdf-ocr   obsah pdf-txt