Skutečnost

Nezávislá revue. 

*     Ženeva, od 1950 Paříž (Francie), od 1951 Edgware (Anglie) a Mnichov (SRN)     *     1949-1953     *     měsíčně     *

 

Časopis mladší generace poúnorových exilových intelektuálů, orientovaný především na otázky politické, sociologické, ekonomické a kulturní, jehož hlavním úkolem mělo být "hledání programu pro český a slovenský národ" (citováno podle prohlášení přípravného redakčního kruhu ze 17.12.1948). Kromě dobově aktuálních domácích i mezinárodních politických témat se revue významně zabývala problémem česko-německých vztahů (zvláště v souvislosti s odsunem Němců po r. 1945), situací českého exilu a jeho nejmladší generace, méně často postavením československé kultury (literární anketa v č. 11-12/1950), příležitostně uveřejňovala i fejetony a básně. - Měsíčník začal vycházet jako cyklostyl 20. března 1949 v Ženevě, od dvojčísla 8/9 (listopad 1949) vycházel tiskem. Redakce se postupně stěhovala: podle údaje v záhlaví časopis řídila redakční rada v Ženevě (1949), Paříži a Ženevě (1950) a v Londýně a Mnichově (od 1951). Za redakci a administraci odpovídali postupně Karol Belák (1949, Ženeva), Stanislav Kubát (od 1950, Paříž) a Hanuš Jan Hájek(pověřen redigováním 1951-1953, Edgware, od č. 4-6/1953 Mnichov). Skutečnost zanikla čtyřstránkovým dvojčíslem 11-12/53. Redakční rada uvedena od č. 8-9/1951: Hanuš Jan HájekKarol Belák-Berger,František BreghaLadislav ČerychLuděk David (zřejmě pseud. Karla Sichrovského), Petr Demetz,Osvald Kostrba-Skalický (též pseud. Jindřich Skalický, do 3-4/1952), Ladislav MatějkaVladimír PeškaJán ŽákJan Tumlíř (od č. 3-4/1952) a Z. R. Dittrich (též šifra Albert, od 9-10/1952). Od č. 7-8/1953 redakční rada neuváděna. Kromě členů redakční rady přispívali Karel BrušákIvan Brychta(pseud. Kristián Jakobson), Vratislav BušekJaroslav DreslerKarel ErbanEvžen E. Erdely,Ladislav FeierabendJ. L. HavrdaAlex. HeidlerJ. Hořava (šifra hp), Antonín HrubýV. Hyvnar,Radko Kadlec (Dominik)Jiří KárnetJan M. Kolár (Cato)Rudolf Kopecký (zřejmě pod šifrouArko), Antonín Kratochvil (Ant. Christen)František ListopadJosef MacekJiří Nehněvajsa,Ferdinand PeroutkaJiří PohankaMiroslav RašínJar. SmutnýMeda Sokolová (Jarmila)Zdeněk Suda (Zdeněk, Mark, Mark Lennan)Jaroslav StránskýFrantišek ŠuléřVladimír ŠtědrýPavel TigridMiloš VaněkJ. Voženílek (Medicus) aj., básněmi přispěli mj. Ivan Blatný (překlady), Pavel JavorJiří KovtunJan Tumlíř aj. Některé šifry a pseudonymy dosud nerozluštěny (AlexPetr Apius,JustusPavel Rohan aj.). Příspěvky v češtině a slovenštině. - Obvykle 12 čísel v ročníku. I. ročník (1949) 11 čísel. III. ročník (1951) 9 čísel. - V létě 1950 redaktoři vydávali v Londýně pro exilové novináře souhrn zpráv z ČSR, citátů z čs. tisku a komentářů k domácí situaci zřejmě pod názvem Bulletin Informační služby Skutečnosti a od r. 1950 též cizojazyčné verze S. (anglickou v Londýně a německou v Ženevě) pod názvem Democratia militans.

Literatura: Camrda, J.: Skutečnost aneb Democratia militans. Nová Přítomnost 1996, č. 6, s. 18-21

Skutečnost: Nezávislá revue / Karol Belák-Berger, Stanislav Kubát, Hanuš Jan Hájek, František Bregha, Ladislav Čerych, Luděk David, Ján Žák, Peter Demetz, Zdeněk R. Dittrich, Vladimír Peška, Ladislav Matějka, Jan Tumlíř, Osvald Kostrba-Skalický. - Geneve: Redakční kruh Skutečnosti. - 24,5 × 19 cm, 24-58 s.; do č. 6-7/49 29,5 × 21 cm; od č. 8-9/49 do č. 11-12/50 22,5 × 18 cm; č. 11-12/54 25 × 18,5 cm, 4 s. - V tiráži francouzský podnázev Revue indépendante et mensuelle pour les questions littéraires, politiques, économiques et sociales; od č. 2/50 Revue indépendant: Questions littéraires, politiques, économiques et sociales. - Od r. 1951 podnázev v tiráži anglicky (Independent Revue for Politics, Literature, Sociology and Economy, č. 1/51 Independent monthly in Czech and Slovak, od č. 8-9/51 Independent Review in Czech and Slovak). - Č. 1/51 má v tiráži též český podnázev Nezávislá revue pro otázky literární, politické, hospodářské i sociální. - Od č. 3-4/50 byl titul řízen redakčním kruhem v Paříži a Ženevě, vycházel v Paříži. - Od roku 1951 titul řídí redakční kruh v Londýně a Mnichově, vychází v Anglii, redakce a administrace v Edgware. - V r. 1953 (poznámka v č. 4-6/53) redakce přesídlila do Mnichova. - Složka s cyklostylovými čísly obsahuje též úvodní dopis obracející se k potenciálním čtenářům.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

KOMPLETNÍ

 

1949

1-2 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
3-5 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
6-7 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
8-9 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
10-11 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
dopis přípravného redakčního kruhu: pdf-ocr
 

1950

1 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
2 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
3-4 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
5-6 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
7-8 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
9-10 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
11-12 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
 

1951

1 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
2 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
3-4 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
5 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
6 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
7 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
8-9 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
 

1952

1 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
2 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
3-4 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
5-6 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
7-8 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
9-10 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
11-12 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
 

1953

1-2 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
3 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
4-6 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
7-8 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
9-10 - pdf-ocr, obsah pdf-txt
11-12 - pdf-ocr, obsah pdf-txt