Ottawský zpravodaj


*   Ottawa   *   ? - 1986 - dosud   *   měsíčně   *


Zpravodaj Československého klubu, později ottawské organizace Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, je zaznamenán poprvé v roce 1986, doložen ještě číslem z června 1998. Redaktor Ctirad Smolík. Posláním listu je informovat „o všech kulturních, společenských, náboženských a politických událostech, připravovaných pro ottawskou veřejnost Čechů a Slováků ottawskými organizacemi". List vychází měsíčně kromě července a srpna. Bez dalších informací. Zřejmě dosud vychází.

www.cssk.ca

Ottawský zpravodaj / Ctirad Smolík. - Ottawa: ČSK - Československý klub. - 22 × 18 cm, 4 s.; č. červen/98 21 × 15 cm. - Č. červen/98 vydalo České a Slovenské Sdružení v Kanadě.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz. Upraveno.


ročník 2007

11. 11. - pdf-txt   12. 12. - pdf-txt

ročník 2008

17. 1. - pdf-txt   10. 2. - pdf-txt   8. 3. - pdf-txt   8. 4. - pdf-txt   12. 5. - pdf-txt   11. 6. - pdf-txt   15. 7. - pdf-txt   15. 8. - pdf-txt   15. 9. - pdf-txt   7. 10. - pdf-txt   17. 11. - pdf-txt   16. 12. - pdf-txt

ročník 2009

20. 1. - pdf-txt   12. 2. - pdf-txt   9. 3. - pdf-txt   15. 4. - pdf-txt   15. 5. - pdf-txt   10. 11. - pdf-txt   2. 12. - pdf-txt

ročník 2010

27. 1. - pdf-txt   28. 2. - pdf-txt   17. 5. - pdf-txt   14. 9. - pdf-txt   19. 11. - pdf-txt   16. 12. - pdf-txt

ročník 2011

10. 2. - pdf-txt