Ottawský zpravodaj

*   Ottawa   *   ? - 1986 - dosud   *   měsíčně   *

Zpravodaj Československého klubu, později ottawské organizace Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, je zaznamenán poprvé v roce 1986, doložen ještě číslem z června 1998. Redaktor Ctirad Smolík. Posláním listu je informovat „o všech kulturních, společenských, náboženských a politických událostech, připravovaných pro ottawskou veřejnost Čechů a Slováků ottawskými organizacemi“. List vychází měsíčně kromě července a srpna. Bez dalších informací. Zřejmě dosud vychází.

www.cssk.ca

Ottawský zpravodaj / Ctirad Smolík. - Ottawa: ČSK - Československý klub. - 22 x 18 cm, 4 s.; č. červen/98 21 x 15 cm. - Č. červen/98 vydalo České a Slovenské Sdružení v Kanadě. LP: prosinec/1986; červen/1998

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz. Upraveno.

 
 
ročník 2007
ročník 2008
ročník 2009
ročník 2010

ročník 2011