Kritický sborník

 
A.          
1. Kritický sborník; zkr.KS;
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4;
7. 79-145;
8. průklep; xerox; sešito v polokartónu či polopevných deskách; volné listy;
12. 4x ročně (1981 3x);
13. 31 + 3 ročenky;
14. 1981/I: 1; 2; 3; 1982/II: 1; 2; 3; 4; 1983/III: 1; 2; 3; 4; Ročenka Kritického sborníku 1983; 1984/IV: 1; 2; 3; 4; Ročenka Kritického sborníku 1984; 1985/V: 1; 2; 3; 4; Půlročenka Kritického sborníku; 1986/VI: 1; 2; 3; 4; 1987/VII: 1; 2; 3; 4; 1988/VIII: 1; 2; 3; 4; 1989-
 
B.           
1. Časopis pro literární teorii a kritiku.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Články, studie, eseje; recenze, zprávy; Recenze, referáty, glosy; Diskuse, polemiky; Operní hlídka; Publicistika; Filmový obzor; Televize; Divadlo; Výtvarné umění; O knihách; Dokument; Rozhovor, Hudbu; Knižní zpravodaj.
3. Většinou plná jména, také šifry, pseudonymy;
a) V. Benda, J. Brabec, M. Červenka, I. Dubský, P. Fidelius, B. Fučík, V. Havel, M. Hübl, J. Chalupecký, M. Jungmann, E. Kantůrková, V. Karfík, F. Kautman, B. Komárková, K. Kraus, J. Lopatka, R. Palouš, P. Rezek, J. Rolek, R. Starý, J. Vohryzek;
b) S. de Beauvoir, J. Brodskij, E. Canetti, W. Gombrowicz, Cz. Milosz, P. Ricoeur.
4. a) Statě, studie, eseje, recenze, kritiky, glosy, polemiky, anotace, dokumenty, referáty, rozhovory.
b) Zpravidla nikoliv beletrie, ale literární teorie a kritika: J. Brabec o díle J. Seiferta; J. Lopatka, Šifra jako možné východisko interpretace; polemika o Dětech ráje J. Pelce; E. Kantůrková o denících K. H. Máchy;  A. Brousek o I. Blatném; obecné úvahy k samizdatu; kritiky a recenze jednotlivých děl (samizdat, exil): Slovník českých spisovatelů; J. Vladislav, Tajný čtenář; rozhovory: P. Šustrová s I. M. Jirousem, K. Hvíždala s V. Bělohradským; výtvarné umění: J. Chalupecký o moderním umění v Čechách; J. David o díle V. Boštíka; divadlo: srovnání Katastrofy V. Havla a Chyby S. Becketta (K. Kraus); recenze pražských divadelních inscenací; film: recenze filmů (V. Chytilová, Šašek a královna) a televizních seriálů (J. Dietl, Nemocnice na kraji města)\ hudba: recenze operních představení; trendy v populární hudbě; jazykověda: M. Hübl, "Plotňáčtina" - německo-český argot a slang v Brně; P. Fidelius, O zacházení se slovy, pravopisné spory; filozofie: Z. Neubauer k filozofii P. Ricoeura; teologie: B. Komárková, Novozákonní bohoslužba; dějiny: H. G. Skilling o nezávislé historiografii v ČSSR (překlad); recenze historických studií (T. G. Masaryk, I.republika).
c) Většinou původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (samizdat, exilové publikace).
5. Edice Kritického sborníku (EKS): od r. 1988.
 
C.           
1. Eva Procházková, "Informace o 'Kritickém sborníku' (Čtvrtletník podzemní kultury v Praze)", Proměny 1/84,166-167. Jan Lopatka, Kritický sborník, rukopis, [Praha] 1986.
2. "Kritický sborník", Infoch 3/86. (4/85)
"Kritický sborník", Infoch 8/86. (1/86)
"Kritický sborník", Infoch 11/86. (2/86)
"Kritický sborník", Infoch 13/86. (3/86)
"Kritický sborník", Infoch 2/87. (4/86)
"Kritický sborník", Infoch 11/87. (1/87)
"Kritický sborník", Infoch 13/87. (2/87)
"Kritický sborník", Infoch 18/87. (3/87)
"Kritický sborník", Infoch 5/88. (4/87)
"Kritický sborník", Infoch 7/88. (4/87)
"Kritický sborník", Infoch 11/88. (1/88)
"Kritický sborník", Infoch 17/88. (2/88)
"Kritický sborník", Infoch 1/89. (3/88)
"Kritický sborník", Infoch 7/89. (4/88)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,60.
Kritický sborník 1981-1986 (Bibliografický soupis příspěvků - Předmětový rejstřík osob), Edice Kritického sborníku sv. 0, Praha 1988.
4. "Palachova cena Josefu Vohryzkovi", Svědectví 77/86, 35-36.
 
D.     Rozhovor se členem redakce (25. 4. 89):
1. Praha.
2. 1x11 předloh a 11 krát x opisů; první náklad asi 150; druhý náklad asi 300 až 400 výtisků.
3. Průklep, xerox.
4. Návaznost na Kritický měsíčník V. Černého.
5. KS vznikl na jaře r. 1981 jako výsledek úvah o synkretizaci roztroušeně kolujícího samizdatu. Podobný pokus, časopis Spektrum, se nezdařil. Někdy by se uplatnil i titul "Nekritický sborník", neboť se "nehodí" psát negativně o díle politicky pronásledovaného spisovatele (např. V. Havla). První čísla vycházela obsahově z toho, co bylo po ruce. U pozdějších čísel vyhledával jeden redaktor témata a předával je spolupracovníkům. Výchozí teze zněla: nejprve originální myšlení, potom teprve popularizace.
6. KS sleduje problematiku slova a jazyka (jako stěžejní součást pozemského života) v nejširším smyslu a z nejrůznějších hledisek: filozofie, sémantika, literatura, liturgie, tvořivé umění, antropologie atd.
11. Střední Evropa, PARAF (příspěvky se předávají dál).
14. Kritický měsíčník Tvář, Spektrum
15. Zdarma.
16. Edice Kritického sborníku (EKS) od r. 1988; roku 1988 vyšly dva tituly.
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
ročník 1981
ročník 1982
ročník 1983
ročník 1984
ročník 1985
ročník 1986
ročník 1987
ročník 1988
ročník 1989