Kritický sborník

*     [Praha]     *     1981 - ?     *     čvrtletně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Kritický sborník; zkr.KS
3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. 79-145
8. průklep; xerox; sešito v polokartónu či polopevných deskách; volné listy
12. 4x ročně (1981 3x)
13. 31 + 3 ročenky
14. 1981/I: 1; 2; 3; 1982/II: 1; 2; 3; 4; 1983/III: 1; 2; 3; 4; Ročenka Kritického sborníku 1983; 1984/IV: 1; 2; 3; 4; Ročenka Kritického sborníku 1984; 1985/V: 1; 2; 3; 4; Půlročenka Kritického sborníku; 1986/VI: 1; 2; 3; 4; 1987/VII: 1; 2; 3; 4; 1988/VIII: 1; 2; 3; 4; 1989-

B.
1. Časopis pro literární teorii a kritiku.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Články, studie, eseje; recenze, zprávy; Recenze, referáty, glosy; Diskuse, polemiky; Operní hlídka; Publicistika; Filmový obzor; Televize; Divadlo; Výtvarné umění; O knihách; Dokument; Rozhovor, Hudbu; Knižní zpravodaj.
3. Většinou plná jména, také šifry, pseudonymy; a) V. Benda, J. Brabec, M. Červenka, I. Dubský, P. Fidelius, B. Fučík, V. Havel, M. Hübl, J. Chalupecký, M. Jungmann, E. Kantůrková, V. Karfík, F. Kautman, B. Komárková, K. Kraus, J. Lopatka, R. Palouš, P. Rezek, J. Rolek, R. Starý, J. Vohryzek
b) S. de Beauvoir, J. Brodskij, E. Canetti, W. Gombrowicz, Cz. Milosz, P. Ricoeur.
4. a) Statě, studie, eseje, recenze, kritiky, glosy, polemiky, anotace, dokumenty, referáty, rozhovory.
b) Zpravidla nikoliv beletrie, ale literární teorie a kritika: J. Brabec o díle J. Seiferta; J. Lopatka, Šifra jako možné východisko interpretace; polemika o Dětech ráje J. Pelce; E. Kantůrková o denících K. H. Máchy;  A. Brousek o I. Blatném; obecné úvahy k samizdatu; kritiky a recenze jednotlivých děl (samizdat, exil): Slovník českých spisovatelů; J. Vladislav, Tajný čtenář; rozhovory: P. Šustrová s I. M. Jirousem, K. Hvíždala s V. Bělohradským; výtvarné umění: J. Chalupecký o moderním umění v Čechách; J. David o díle V. Boštíka; divadlo: srovnání Katastrofy V. Havla a Chyby S. Becketta (K. Kraus); recenze pražských divadelních inscenací; film: recenze filmů (V. Chytilová, Šašek a královna) a televizních seriálů (J. Dietl, Nemocnice na kraji města)\ hudba: recenze operních představení; trendy v populární hudbě; jazykověda: M. Hübl, "Plotňáčtina" - německo-český argot a slang v Brně; P. Fidelius, O zacházení se slovy, pravopisné spory; filozofie: Z. Neubauer k filozofii P. Ricoeura; teologie: B. Komárková, Novozákonní bohoslužba; dějiny: H. G. Skilling o nezávislé historiografii v ČSSR (překlad); recenze historických studií (T. G. Masaryk, I.republika).
c) Většinou původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (samizdat, exilové publikace).
5. Edice Kritického sborníku (EKS): od r. 1988.

C.
1. Eva Procházková, "Informace o 'Kritickém sborníku' (Čtvrtletník podzemní kultury v Praze)", Proměny 1/84,166-167. Jan Lopatka, Kritický sborník, rukopis, [Praha] 1986.
2. "Kritický sborník", Infoch 3/86. (4/85)
"Kritický sborník", Infoch 8/86. (1/86)
"Kritický sborník", Infoch 11/86. (2/86)
"Kritický sborník", Infoch 13/86. (3/86)
"Kritický sborník", Infoch 2/87. (4/86)
"Kritický sborník", Infoch 11/87. (1/87)
"Kritický sborník", Infoch 13/87. (2/87)
"Kritický sborník", Infoch 18/87. (3/87)
"Kritický sborník", Infoch 5/88. (4/87)
"Kritický sborník", Infoch 7/88. (4/87)
"Kritický sborník", Infoch 11/88. (1/88)
"Kritický sborník", Infoch 17/88. (2/88)
"Kritický sborník", Infoch 1/89. (3/88)
"Kritický sborník", Infoch 7/89. (4/88)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,60
Kritický sborník 1981-1986 (Bibliografický soupis příspěvků - Předmětový rejstřík osob), Edice Kritického sborníku sv. 0, Praha 1988.
4. "Palachova cena Josefu Vohryzkovi", Svědectví 77/86, 35-36.

D. Rozhovor se členem redakce (25. 4. 89):
1. Praha.
2. 1x11 předloh a 11 krát x opisů; první náklad asi 150; druhý náklad asi 300 až 400 výtisků.
3. Průklep, xerox.
4. Návaznost na Kritický měsíčník V. Černého.
5. KS vznikl na jaře r. 1981 jako výsledek úvah o synkretizaci roztroušeně kolujícího samizdatu. Podobný pokus, časopis Spektrum, se nezdařil. Někdy by se uplatnil i titul "Nekritický sborník", neboť se "nehodí" psát negativně o díle politicky pronásledovaného spisovatele (např. V. Havla). První čísla vycházela obsahově z toho, co bylo po ruce. U pozdějších čísel vyhledával jeden redaktor témata a předával je spolupracovníkům. Výchozí teze zněla: nejprve originální myšlení, potom teprve popularizace.
6. KS sleduje problematiku slova a jazyka (jako stěžejní součást pozemského života) v nejširším smyslu a z nejrůznějších hledisek: filozofie, sémantika, literatura, liturgie, tvořivé umění, antropologie atd.
11. Střední Evropa, PARAF (příspěvky se předávají dál).
14. Kritický měsíčník Tvář, Spektrum
15. Zdarma.
16. Edice Kritického sborníku (EKS) od r. 1988; roku 1988 vyšly dva tituly.

zdroj: Posset 1993 viz


ročník 1981

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah

ročník 1982

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf,obsah

ročník 1983

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah    ročenka: pdfobsah

ročník 1984

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah    ročenka: pdfobsah

ročník 1985

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah    půlročenka: pdfobsah

ročník 1986

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah

ročník 1987

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah

ročník 1988

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah

ročník 1989

01: pdf, obsah    02: pdf, obsah    03: pdf, obsah    04: pdf, obsah