Obrys


Informační čtvrtletník nezávislé české kultury (do 4/1982).

dále: Čtvrtletník nezávislé české a slovenské kultury.


*     Mnichov     *     1981 – 1990     *     čtvrtletně     *


Kulturní čtvrtletník vydával a redigoval Daniel Strož ve svém nakladatelství Poezie mimo domov. Redakční kruh, který se měl podílet na řízení listu, je jmenovitě uveden pouze v č. 1/1981: Ivan Binar, Jiřina Fuchsová, Jaroslav Hutka, Milan Kubes (zde uveden jako vedoucí redaktor), Vladimír Milev a Jiří Pallas. Tento redakční kruh se však kvůli koncepčním rozporům záhy rozpadl a ačkoli je v dalších číslech připomínán (též jako „kruh stálých spolupracovníků"), jeho personální složení již uvedeno není. Precizní a stále se zdokonalující grafická úprava čtvrtletníku byla v letech 1981-1989 dílem Vladimíra Mileva, v roce 1990 D. Strože (pseud. Dominik Černý). - V úvodním článku prvního čísla vyslovuje D. Strož teze o nedělitelnosti české kultury bez ohledu na politické či geografické podmínky. Toto krédo naplňoval obsah časopisu prakticky beze zbytku. Na jedné straně do něj přispívala většina významných osobností literárního exilu, zařazovány byly samozřejmě i příspěvky převzaté z domácího samizdatu, vydavatel však přetiskoval i články z oficiálního domácího tisku (Kmen, Nové knihy), pokud je považoval za zajímavé a sdělné pro exilové čtenáře. (Stejně tak se v rubrice edičních plánů objevovaly informace nejen z exilových nakladatelství, ale i z oficiálních pražských nakladatelských domů.) O. se soustředil zejména na původní literární tvorbu a literární kritiku. Původní tvorbu zastupují často úryvky z knih připravovaných k vydání ve Strožově nakladatelství, tedy zejména básně, případně úryvky z dramat, také reprinty Foglarových a Fischerových Rychlých šípů, dále byly uveřejňovány povídky, fejetony či úryvky z románů (list takto propagoval i publikace ostatních exilových nakladatelství). V listu se tak objevily příspěvky mj. Aleše Andryszáka, I. Binara, J. Fuchsové, Jaromíra Hořce, Bohumila Hrabala, Jiřího Koláře, Karla Kryla, Josefa Škvoreckého, Jaroslava Vejvody aj. Kromě původních kritických a esejistických textů (I. Binar, Ivan Diviš, Jaroslav Dresler, Ota Filip, Vilém Hejl, Josef Jedlička, Erazim Kohák, Antonín Kratochvil, Jiří Marvan, Tomáš Novotný, Václav Písecký/ vl. jm. Jan Čulík/, Milan Schulz) byly recenze, studie a eseje, příp. i fejetony často přejímány ze samizdatových časopisů a sborníků (Václav Havel, J. Hořec /v r. 1989-90 část studie Doba ortelů pod pseud. Jan Svoboda/, Jindřich Chalupecký, Milan Jungmann, Eva Kantůrková, Vladimír Karfík, František Kautman, Eda Kriseová, Sergej Machonin, Jiří Pechar, Jan Trefulka, Milan Uhde, Ludvík Vaculík, Josef Vohryzek a mnozí další). Příležitostně se časopis věnoval i historicko-politickým a jiným publicistickým tématům (Jiří Lederer, Ján Mlynárik, Ivan Sviták, Milan Šimečka ).

Počínaje druhým ročníkem se profilovaly jednotlivé rubriky: kromě rubrik literárních to byly mj. Výtvarné umění s příspěvky zejména Arséna Pohribného, V. Mileva, Karla Trinkewitze aj., do rubriky Pohl'ad na Slovensko přispíval zejména Ivan Čičmanec (pod pseudonymy Peter Liptovský a Vlado Záhor), příležitostně se objevovala rubrika Jazykové zákoutí, pravidelně pak ediční plány zejména exilových nakladatelství v rubrice Nové knihy, vzkazy vydavatele čtenářům v rubrice Listárna a drobnější zprávy v rubrice Kulturní informace. K rozhovoru redakce pozvala mj. Vojtěcha Jasného, Karla Kryla, Waldemara Matušku či Josefa Škvoreckého. Zařazovány byly i literární či společenské ankety (Lenka Procházková: ...a co si o toni myslíte vy?).

Rozsah časopisu se postupně rozšířil z 16 na 24 stran A4. List zanikl číslem 4/1990, v době, kdy vydavatel nedokázal zakrýt svoji deziluzi z polistopadového vývoje. Jeho umělecký i publicistický návrat do domácího prostředí se uskutečnil zejména na stránkách levicového tisku, nejprve Tvorby, později v komunistických listech. Dlouho inzerované obnovení Obrysu se nakonec uskutečnilo v listopadu 1995 formou osmistránkové literární přílohy Haló novin  Obrys-Kmen, na jejímž redigování se podíleli Petr Burian, Alexej Mikulášek, D. Strož a Karel Sýs.
Literatura: Jan Čulík: Loučíme se se dvěma tituly nepokleslé žurnalistiky. Pól 2, 1991, č. 1, s. 13; Daniel Strož: Obrys. Obrys? Obrys! Obrys-Kmen 1. 1995, č. 1, s. 2

Obrys: Čtvrtletník nezávislé české a slovenské kultury / Daniel Strož, Ivan Binar, Jiřina Fuchsová, Jaroslav Hutka, Milan Kubes, Vladimir Milev, Jiří Pallas. - München: Daniel Strož. - 30 × 21 cm, 15-31 s.; menší formát 21 × 15 cm; kapesní formát 15 × 10,5 cm. - Do č. 4/82 podnázev Informační čtvrtletník nezávislé české kultury (Kulturgesellschaftliche Informationszeitsehrifl in Tschechischer Sprache). Německý název Kontur, podnázev Kulturzeitschrift in Tschechischer und Slowakischer Sprache. - Č. 4/89 má aktuální přílohu, související s událostmi 17. listopadu 1989. - Členové redakční rady uvedení pouze v č. 1/81. - Č. 2/82 vyšlo rovněž, v malém, č. 2, 4/87 v kapesním formátu. - Kompletní seznam vyšlých č.: 1-4/1981; 1-4/1982; 1-4/1983; 1-4/1984; 1-4/1985; 1-4/1986; 1-4/1987; 1-4/1988; 1-4/1989; 1-4/1990.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


 

KOMPLETNÍ

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr