Dobrý den !

Krajanský čtvrtletník v Kitchener-Waterloo.


*     Kitchener-Waterloo (Kanada)     *     1984 -    *     čtvrtletně      *


Bulletin místní pobočky Českého a slovenského sdružení (dříve Čs. národního sdružení) redigovali postupně Břetislav Brixi (č. 1), Pavel Král (č. 2), Vladimír Bubák (č. 3-12), Stanislav Reiniš (13-16), Martin Myšička (č. 17) a opět V. Bubák (od č. 18 dosud). Úkolem listu je sdružovat občany čs. původu, informovat o akcích Sdružení a poskytovat čtenářům prostor k vyjádření jejich názorů a zkušenosti. Číslování průběžné, paginace přetržitá, v roce 1998 náklad 400 výtisků. List je koncipován jako čtvrtletník, v 80. letech však vycházel nepravidelně (zhruba 3× ročně), mezi 17. číslem z léta 1989 a 18. číslem z podzimu 1991 vydavatelská přestávka. Časté změny podtitulu (viz níže). Dosud vychází.

Dobrý den!: Čtvrtletník Čs. sdruženi v Kitchcneru / Břetislav Brixi, Pavel Král, Stanislav Reiniš, Martin Myšička, Vladimír Bubák. Kitchener: Czecboslovak Association of Canada, Kitchener Branch: Československé sdružení v Kanadě, odbočka Kitchener. 21,5 × 17-18 cm, 4-20 s. Č. 1/84 má podnázev Věstník Čs. Národního sdruženi v Kanadě. Č. 2/84 má podnázev Věstník odbočky Kitchener-Waterloo Československého sdruženi v Kanadě. Od č. 3/85 podnázev Věstnik Čs Sdruženi v Kanadě. Od č 10/87 podnázev Čtvrtletník Čs. sdruženi v Kiteheneru (s výjimkou č. [17], které se vrací k podnázvu Věstnik Čs. sdruženi v Kanadě). Od č. 35/96 podnázev Krajanský čtvrtletník v Kiteheneru. název vydavatele v záhlaví chybí. Asi od č. 41/97 podnázev Krajanský čtvrtletník v Kitehencr-Waterloo, název vydavatele České a Slovenské sdruženi v Kanadě (Czech and Slovak Association of Canada).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1985

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr

1986

6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr

1987

10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr

1988

14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr   

1989

17 - pdf-ocr   

1991

18 - pdf-ocr

1992

19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21-22 - pdf-ocr

1993

23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr

1994

27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr

1995

31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr

1996

35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr

1997

39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr

1998

43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr

1999

47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr

2000

51 - pdf-ocr    52 - pdf-ocr    53 - pdf-ocr    54 - pdf-ocr

2001

55 - pdf-ocr    56 - pdf-ocr    57 - pdf-ocr    58 - pdf-ocr

2002

59 - pdf-ocr    60 - pdf-ocr    61 - pdf-ocr    62 - pdf-ocr

2003

63 - pdf-ocr    64 - pdf-ocr    65 - pdf-ocr    66 - pdf-ocr

2004

67 - pdf-ocr    68 - pdf-ocr    69 - pdf-ocr    70 - pdf-ocr

2005

71 - pdf-ocr    72 - pdf-ocr    73 - pdf-ocr

2006

74 - pdf-ocr    75 - pdf-ocr    76 - pdf-ocr    77 - pdf-ocr

2007

78 - pdf-ocr    79 - pdf-ocr    80 - pdf-ocr    81 - pdf-ocr

2008

82 - pdf-ocr    83 - pdf-ocr    84 - pdf-ocr    85 - pdf-ocr

2009

86 - pdf-ocr    87 - pdf-ocr    88 - pdf-ocr    89 - pdf-ocr

2010

90 - pdf-ocr    91 - pdf-ocr    92 - pdf-ocr    93 - pdf-ocr

2011

94 - pdf-ocr    95 - pdf-ocr    96 - pdf-ocr    97 - pdf-ocr

2012

98 - pdf-ocr    99 - pdf-ocr    100 - pdf-ocr    101 - pdf-ocr

2013

102 - pdf-ocr    103 - pdf-ocr    104 - pdf-ocr    105 - pdf-ocr

2014

106 - pdf-ocr    107 - pdf-ocr    108 - pdf-ocr    109 - pdf-ocr

2015

110 - pdf-ocr    111 - pdf-ocr    112 - pdf-ocr    113 - pdf-ocr

2016

114 - pdf-ocr    115 - pdf-ocr    116 - pdf-ocr    117 - pdf-ocr

2017

118 - pdf-ocr    119 - pdf-ocr    120 - pdf-ocr    121 - pdf-ocr

2018

122 - pdf-ocr    123 - pdf-ocr    124 - pdf-ocr    125 - pdf-ocr

2019

126 - pdf-ocr    127 - pdf-ocr    128 - pdf-ocr    129 - pdf-ocr

2020

130 - pdf-ocr    131 - pdf-ocr    132 - pdf-ocr    133 - pdf-ocr

2021

134 - pdf-ocr    135 - pdf-ocr    136 - pdf-ocr    137 - pdf-ocr

2022

138 - pdf-ocr    139 - pdf-ocr    140 - pdf-ocr    141 - pdf-ocr