CM (Cyrilometodějský) věstník (Londýn)

CM věstník, Cyrilometodějský věstník


*     Londýn     *     ? - 1961 - dosud(?)     *     měsíčně, později nepravidelně     *


Cyrilometodějský věstník vydávala Cyrilometodějská liga akademická, později Cyrilometodějská liga, od 1974 Velehrad, redigovali jej Jan Lang a Josef Pazderka. Některá čísla vyšla pod odlišnými tituly Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie a Velehrad (viz níže). List podobného názvu vycházel již v roce 1949, ten se však v roce 1950 přejmenoval na Nový život a přestěhoval se do Itálie (viz). CM věstník doložen ještě v roce 1997, zřejmě dosud vychází. V roce 1977 se náklad pohyboval kolem 900 výtisků.

Některá čísla mají jiný název: Velehrad (únor, velikonoce, říjen/66; září, advent/67; září, listopad, vánoce/68; leden, půst, Svatý Duch, léto/69; leden, půst/70; únor, [květen]/71), Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie (velikonoce/61; červenec/65; leden, oktáv Ducha Sv., červenec/68; podzim/70; léto/71; leden, červen, říjen, prosinec/72). Od r. 1973 vychází Apoštolát souběžně s CM Věstníkem jako samostatný titul.

CM Věstník / Jan Lang SJ, Josef Pazderka SJ. - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 × 21 cm, 2-6 s.; do č. červen/72 25,5 × 20,5 cm nebo 33 × 20,5 cm (nepravidelné střídání).


APOŠTOLÁT SV. CYRILA A METODĚJE POD OCHRANOU BL. PANNY MARIE

*     Londýn     *     (1961) - 1974 - ?     *     nepravidelně    *


List vydávala Cyrilometodějská liga v Londýně. Původně se tento název uplatnil u některých čísel CM věstníku (doloženo v letech 1961, 1965, 1968, 1970-1972), od roku 1973 vycházely oba listy paralelně. Bez bližších informací. 

Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie . - London: Cyrilometodějská liga Londýn. - 30 × 21 cm, 2 s. - Další varianty názvu: Apoštolát pod ochranou Panny Marie Matky Jednoty; Apoštolát CML. - 1974 vyšla příloha obsahující text telegramu Sv. Otce k příležitosti farního jubilea. Od r. 1974 jako vydavatel uváděn Velehrad. - U č. půst/68 otištěn po obou stranách stejný text, chybí tak pravidelné Zprávy z farnosti. - V r. 1970 vyšel dopis odběratelům týkající se výročí srpnových událostí 1968.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1961

říjen - pdf-ocr

1964

září - pdf-ocr    advent - pdf-ocr

1966

listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1967

půst - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr

1968

půst - pdf-ocr    po velikonocích - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr

1969

září - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr

1970

duben - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr

1971

leden - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1972

půst - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    advent - pdf-ocr

1973

1 - pdf-ocr    2 (půst) - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    letnice - pdf-ocr    červenec - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    advent - pdf-ocr

1974

leden - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    advent - pdf-ocr

1975

leden - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1976

leden - pdf-ocr    půst - velikonoce - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1977

leden - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1978

leden - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1979

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - pdf-ocr    srpen-září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1980

leden - pdf-ocr    půst - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1981

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec-srpen - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1982

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec-srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1983

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen-červenec - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1984

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    velikonoce - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1985

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben-květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec-srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr

1986

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    velikonoce-březen - pdf-ocr    duben-květen - pdf-ocr    červen-červenec - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr   

1987

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    kveten - pdf-ocr    červen-červenec - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    vánoce - pdf-ocr   

1989

říjen - pdf-ocr

1994

květen - pdf-ocr    září - pdf-ocr

1995

únor - pdf-ocr    velikonoce - duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr

1996

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - červenec - pdf-ocr

1997

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    Svatojánská pouť Londýn 17. 5. 1997 - pdf-ocr    září - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr

1998

březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    prosinec - vánoce - pdf-ocr

1999

červenec - srpen - pdf-ocr

2003

říjen - pdf-ocr

2007

velikonoce - pdf-ocr