Nuntii Provinciae Bohemiae Soc. Iesu

pro Patribus et Fratribus dispersis


*     Montreal     *     - 1961 - 1963 -     *     nepravidelně     *


Občasník vydávaný pro Otce (řeholníky kněze) a Bratry (řeholníky) Tovaryšstva Ježíšova v exilu.

Obsah připravoval fr. Tomáš Maluš a další.


1963

č. 59 - vánoce - pdf-ocr   příloha Pozdrav z Českého Misijního Domu v Kanadě - vánoce - pdf-ocr