Nuntii Provinciae Bohemiae Soc. Iesu

pro Patribus et Fratribus dispersis

*     Montreal     *     —1961—1963     *     nepravidelně

 

Občasník vydávaný pro Otce (řeholníky kněze) a Bratry (řeholníky) Tovaryšstva Ježíšova v exilu.

Obsah připravoval fr. Tomáš Maluš a další.

 

  • 1963 - č. 59 - vánoce - pdf-ocr
    • příloha Pozdrav z Českého Misijního Domu v Kanadě - vánoce 1963 - pdf-ocr