Zach - Kniha a český exil 1949-90


Kniha a český exil 1949-1990: Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic / Aleš Zach. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1995. - 207 s.; 20 cm; ISBN 80-85639-62-9

pdf-ocr

Alois Zach (* 19. 4. 1941 v Kolíně) po maturitě na jedenáctileté střední škole v rodišti (1958) vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK (absolvoval 1963, doktorát 1969). V letech 1964-82 pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze (s roční epizodou ve Státní knihovně ČSR 1969), v letech 1982-91 jako knihovník v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Nyní je členem týmu lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV jako specialista na dějiny českých nakladatelství.
Kromě tematických bibliografií a odborných článků publikoval knižně dvě komentované bibliografie (Ediční dílo Kamilly Neumannové, 1976; Zátiší, knihy srdce i ducha, 1987) a kulturněhistorickou studii (Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic, 1994). Ve sbornících a výstavních katalozích uveřejnil stati k historii nakladatelství J. Fromka Odeon, O. Štorcha-Mariena Aventinum a k ediční činnosti družiny Moderní revue (A. Procházka, K. Neumannová, H. Kosterka, K. H. Hilar). R. 1993 uspořádal s kruhem spolupracovníků (P. Bregantová, l. Bydžovská, G. Dupačová, I. Janáková, P. Kolíbal, P. Štembera) výstavu Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949. Od r. 1990 přednášel dějiny českých nakladatelství na Fakultě sociálních věd UK a Filosofické fakultě UK. Je kmenovým spolupracovníkem pražského nakladatelství Thyrsus.

z přebalu knihy


 

Kniha obsahuje bibliografický soupis vydaných knih těchto vydatelů:

Akt, Archa, Arkýř, Autostop, Biblioscandia, Bohemica, Viennensia, CCC Books, CCC Haarlem, Comenius, Cramerius, Časové epištoly, Česká jihoamerická četba, Československá dálková škola v exilu, Československé dokumentační středisko nezávislé literatury, Čin, Demos, Dialog, Edice Národní politiky, Edice Pravdy, Edice Revue K, Edice satiry, Edice Svědectví, Editions Sokolova, Etapa, Evropská exilová edice, FCI - Čechoslovák, Framar Publishers, Freie Presse Agentur, Hlas-Voice, Index, Izmael, Kalex, Kamenný erb, Karel Ritter Verlag, Knihy dobrých autorů v exilu, Knihy Svobodného zítřka, Knižnice Bohemia, Knižnice lyriky, Konfrontace, Kruh přátel České poezie, Kruh přátel českého baroka, Kruh přátel československé knihy, Křesťanská akademie, Literární klub, Lucernička, Magazín, Masarykův demokratický svaz, Modrá revue, Moravian Library, Národ a politika, Naše hlasy, Nový domov, Opus Bonum, PmD - Poezie mimo domov, Polygon, Rencontres, Rozmluvy, Sebetlač, Sixty-Eight Publishers, Skauted, Sklizeň, Sklizeň svobodné tvorby, Slovanské nakladatelství, Slunce svobody lidstva, Speranza, Společnost pro vědy a umění, Stojanov, Stopa, Svato, Světlík, Universum Press, Universum Sokol Publications, Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium, Victoria aeterna, Zvěrokruh, Nakladatelé, redaktoři edic, Rejstřík.