Zach - Kniha a český exil 1949-90

Kniha a český exil 1949-1990: Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic / Aleš Zach. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1995. - 207 s.; 20 cm; ISBN 80-85639-62-9

pdf-ocr

Alois Zach (* 19. 4. 1941 v Kolíně) po maturitě na jedenáctileté střední škole v rodišti (1958) vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK (absolvoval 1963, doktorát 1969). V letech 1964-82 pracoval |ako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze (s roční epizodou ve Státní knihovně ČSR 1969), v letech 1982-91 jako knihovník v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Nyní je členem týmu lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV jako specialista na dějiny českých nakladatelství.
Kromě tematických bibliografií a odborných článků publikoval knižně dvě komentované bibliografie (Ediční dílo Kamilly Neumannové, 1976; Zátiší, knihy srdce i ducha, 1987) a kulturněhistorickou studii (Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic, 1994). Ve sbornících a výstavních katalozích uveřejnil stati k historii nakladatelství J. Fromka Odeon, O. Štorcha-Mariena Aventinum a k ediční činnosti družiny Moderní revue (A. Procházka, K. Neumannová, H. Kosterka, K. H. Hilar). R. 1993 uspořádal s kruhem spolupracovníků (P. Bregantová, l. Bydžovská, G. Dupačová, I. Janáková, P. Kolíbal, P. Štembera) výstavu Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949. Od r. 1990 přednášel dějiny českých nakladatelství na Fakultě sociálních věd UK a Filosofické fakultě UK. Je kmenovým spolupracovníkem pražského nakladatelství Thyrsus.

z přebalu knihy

 

Kniha obsahuje bibliografický soupis vydaných knih těchto vydatelů:

Úvod 5
   
Nakladatelství, vydavatelství, edice  
   
Akt 13
Archa 14
Arkýř 15
Autostop 17
Biblioscandia 18
Bohemica Viennensia 20
CCC Books 21
CCC Haarlem 24
Comenius 26
Cramerius 27
Časové epištoly 28
Česká jihoamerická četba 28
Československá dálková škola v exilu 29
Československé dokumentační středisko nezávislé literatury 32
Čin 33
Demos 34
Dialog 35
Edice Národní politiky 37
Edice Pravdy 38
Edice Revue K 38
Edice satiry 42
Edice Svědectví 43
Editions Sokolova 45
Etapa 46
Evropská exilová edice 46
FCI - Čechoslovák 47
Framar Publishers 48
Freie Presse Agentur 49
Hlas-Voice 51
Index 53
Izmael 66
Kalex 67
Kamenný erb 67
Karel Ritter Verlag 68
Knihy dobrých autorů v exilu 69
Knihy Svobodného zítřka 70
Knižnice Bohemia 70
Knižnice lyriky 71
Konfrontace 72
Kruh přátel České poezie 81
Kruh přátel českého baroka 82
Kruh přátel československé knihy 82
Křesťanská akademie 83
Literární klub 100
Lucernička 102
Magazín 103
Masarykův demokratický svaz 104
Modrá revue 105
Moravian Library 105
Národ a politika 107
Naše hlasy 108
Nový domov 109
Opus Bonum 110
PmD - Poezie mimo domov 114
Polygon 122
Rencontres 124
Rozmluvy 126
Sebetlač 133
Sixty-Eight Publishers 133
Skauted 150
Sklizeň 151
Sklizeň svobodné tvorby 152
Slovanské nakladatelství 157
Slunce svobody lidstva 157
Speranza 158
Společnost pro vědy a umění 159
Stojanov 162
Stopa 163
Svato 164
Světlík 164
Universum Press 165
Universum Sokol Publications 166
Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium 168
Victoria aeterna 170
Zvěrokruh 170
   
Nakladatelé, redaktoři edic 171
Rejstřík 184