Veritas


*     Mariazell     *     1952 – 1953     *     čtrnáctidenně     *


České vydání Tiskové služby Křesťanské akademie v Římě vydávala odbočka akademie v Mariazell, jako odpovědný redaktor uveden Nicola Di Girolamo. První číslo vyšlo 1. 6. 1952, poslední 15. 3. 1953. První ročník obsahuje 14 čísel, v roce 1953 vyšlo dalších 6 čísel. Rozmnožený strojopis.

V č. 2 / 1952 je uvedeno: "Veritas vychází nyní v těchto vydáních: italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky, švédsky a česky."

V německé verzi v č. 1-2/1953 uveden jako odpovědná osoba Nicola Di Girolamo, a jako hlavní redaktor Stanislaus Koutník.

Veritas: News: Tisková služba Křesťanské akademie Roma / Nicola Di Girolamo. - Mariazell: Křesťanská akademie - rakouská odbočka. - 30 × 21 cm, 9-10 s. - Per. příl.: Bez komentáře: Výběr z komunistického tisku za železnou oponou.

Stejnojmenný časopis vydávala též Křesťanská akademie v Melbourne (anglicky min. r. 1951, česky 1952-1956?), a též Česká duchovní služba v Mnichově min. v r. 1976, na nějž navázal titul [Z Mnichova do Mnichova] (1977-1985?), red. Karel Fořt.

dle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1952

1 - 1. 6. 1952 pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - 1. 7. 1952 pdf-ocr    4 - 16. 7. 1952 pdf-ocr    5 - 2. 8. 1952 pdf-ocr    6 - 16. 8. 1952 pdf-ocr    7 - 1. 9. 1952 pdf-ocr    8 - 23. 9. 1952 pdf-ocr    9 - 6. 10. 1952 pdf-ocr    10-11 - 6. 11. 1952 pdf-ocr    12-13 - 1. 12. 1952 pdf-ocr    14 - 15. 12. 1952 pdf-ocr

1953

1 - 6. 1. 1953 pdf-ocr


Veritas Nachrichtendienst (německy), Roma
15. 1. 1953 pdf-ocr