Doba

Nezávislý časopis.

Později Nezávislá revue.

 

*     Ludwigsburg, Mnichov     *     1948 – 1951     *     2 × měsíčně     *

 

Politickou revui vydával Ústřední svaz čs. studentstva v exilu v táboře Arsenalkaserne v Ludwigsburgu a jejím prvním redaktorem byl Jiří Vlasák. List přinášel politické komentáře a analýzy a četné politické polemiky (Ivan Herben, Ferdinand Peroutka, Emil Ransdorf, Miroslav Rašín, Pavel Tigrid, Jan Tůma a další autoři ukrytí pod šiframi či pseudonymy).

Příležitostně uveřejňoval rubriku Tragikomický koutek s texty převzatými z domácího komunistického tisku (Tvorba).

První číslo vyšlo 18.12.1948 jako jediné číslo I. ročníku. Čísla 1-8/1949 vyšla ve čtrnáctidenních intervalech, č. 9 vyšlo s určitým zpožděním (uvedená datace 10.5.1949 neodpovídá obsahu čísla). Číslo 10 vyšlo až 17.11.1949: po odjezdu redaktora J. Vlasáka a téměř všech členů redakční rady z Ludwigsburgu je připravila nová redakční rada, v níž působili Jiří Horák, Boris Pešek, Tibor Uškert, Miroslav Volný a Jaroslav Zich. Přes značné finanční potíže chtěla nová redakční rada pokračovat ve vydáváni čtrnáctideníku i nadále, do 12. čísla byla plánována anketa o studentstvu. Doložena je však již jen Literární příloha Doby s převzatými texty významných literátů (Otokar Březina, Karel Čapek, Svatopluk Čech, Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, převzat též článek Edvarda Beneše Komunismus) a příloha Doby Rozkol ve vedení čs exilu (většina příspěvků datována „únor 1951", red. František Bregha). Katalog British Library zaznamenává ještě číslo 1-2 IV. ročníku (zřejmě 1951). Podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 vyšlo celkem 15 čísel v Ludwigsburgu a v redakci působili kromě výše uvedených též I. Herben. František Kovárna, L. Linczényi, E. Ransdorf a P. Tigrid. Podle Dubna 1976 „některá, zřejmě poslední čísla vyšla roku 1951 v Mnichově"; jako redaktory Duben uvádí K. Breghu a J. Vlasáka,
jiné zdroje uvádějí též Karola Beláka a Jiřího Mestenhausera.

Doba: Nezávislý časopis / Emil Ransdorf, Ivan Herben, Jiři Horák, František Bregha, Jiří Vlasák, Karol Belák-Berger, Jiři Mestenhauser. Ludwigsburg: Ústřední svaz československého studentstva v exilu. - 30 × 21 cm, 12 -28 s.; do č. 2/49 33 × 20,5 cm. Od č. 4/49 další podnázev Nezávislá revue. - V prosinci 1949 samostatné vyšla Literární příloha. - Asi v únoru 1951 vyšla samostatná příloha s názvem Rozkol ve vedeni čs. exilu.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

zřejmě KOMPLETNÍ

1948

1 - pdf-ocr

 

1949

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 verze 1 - pdf-ocr
8 verze 2 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
prosinec - literární příloha - pdf-ocr
 

1950

 
1-2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
 

1951

 
1-2 - pdf-ocr
   1-2 příloha - Rozkol v čs. exilu - pdf-ocr