Edice Archa

FREIE PRESSE AGENTUR  1978 - 1984


Exilové nakladatelství

Nakladatel, výtvarník a publicista Jaroslav Kučera (*1933), který v letech 1971-74 v Mnichově spoluvydával edici CCC Books a potom ji předal do Holandska Josefu J. Staňkovi (viz CCC Haarlem), se po roční přestávce rozhodl k nakladatelské práci vrátit. Roku 1976 v bavorské obci Wurmannsquick navázal na poslední svazky své původní číslované edice (vyšly s označením nakladatelství Archa) a od roku 1978 pokračoval v činnosti pod názvem Freie Presse Agentur (psáno též Presseagentur) nečíslovanou řadou Edice Archa (též Archa). Roku 1980 přesídlilo nakladatelství do Eggenfeldenu. Poslední knižní titul vyšel roku 1984. V roce 1986 Kučera ochrnul a nakladatelství zaniklo.

V Edici Archa Kučera navázal na původní koncepci CCC Books. Zprvu vydával reedice knih publikovaných již v mnichovském nakladatelství (opět zahájil vlastní dokumentární prací Pražský srpen, znovu vydal Erbenovu Kytici), spolupracoval s okruhem autorů starší i mladší exulantské generace (Pavel Javor, Jiří Klobouk, Radek Kučera, Michal Racek, Bedřich Svatoš, Jiří Sýkora, Vladimír Štědrý), věnoval se zákulisí i praxi komunistické moci v SSSR (Alexej Mjagkov, Alexander Solženicyn), vydal vzpomínky Edvarda Beneše a zabýval se tragickým osudem Jana Masaryka (reedice Případu Masaryk Claire Sterlingové, vzpomínky Marcii Davenportové Jan). Tento program obohatil několika tituly starších českých autorů, opomíjených nakladatelstvími v českých zemích z ideologických důvodů (pragensista Antonín Novotný, Milena Jesenská), soudničkami Františka Němce a Karla Poláčka, Českou kuchařkou Zdenky Sedláčkové či sbírkou anekdot Josefa Kočího a Marka J. A. Václavíka.

Od vydání knihy Hospůdka na nároží (1980) se její autor Bedřich Svatoš distancoval a své dílo, nepoznamenané neautorizovanými redakčními zásahy vydal znovu s pomocí přátel a Křesťanské akademie (1982).

Grafickou úpravu většiny knih provedl Jaroslav Kučera, některé svazky byly ilustrovány. Obtížná finanční situace vedla nakladatelství k úspornějšímu tisku (zejména v letech 1979--1981) a k levnější brožované úpravě. Zaznamenáno je celkem 24 svazků, některé úspěšné tituly se však vyskytují i v bibliograficky obtížně identifikovatelných reprintech.

V roce 1979 Kučera založil svůj nakladatelský bulletin Archa, který volně navazoval na časopis Klub, vydávaný v CCC Books. List byl zamýšlen jako čtvrtletník, doložena jsou však pouze čísla 1 a 2 z roku 1979.

V letech 1981-84 Kučera redigoval 4 ročníky humoristického časopisu Husopas (poslední zjištěné číslo 16 průběžného číslování je z března 1984) s příspěvky Jitky Henrykové, Josefa Kočího, Milana Křesadla, Jana Schneidera, Vladimíra Škutiny, kresbami Oty Jelínka, Karla Trinkewitze aj.

Časopisy a informační bulletiny: Archa (nakladatelský bulletin, doložen 1979); Husopas (1981-84).

Nakladatelské prospekty: Edice Archa 1981 (1981); Archa 1982-83 (1982).

Literatura - Články: B. Svatoš: Upozornění, Zpravodaj (Curych) 1981, č. 1; K. Vrána: Doslov in B. Svatoš, Hospůdka na nároží (Řím 1982).
Autor hesla: Aleš Zach (1995); Michal Přibáň (2009), Akt. hesla: 31. 3. 2010 (mlp), Akt. bibliografie: 31. 3. 2010 (mlp)

zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz cit. [2020-04-28]


Bibliografie Freie Presse Agentur - Edice Archa

 • Kučera, Jaroslav: Pražský srpen. 2. vyd. Wurmannsquick [1978]. 108 s. 12 s. obr. příl.
 • Sterlingová, Claire: Případ Masaryk. [Přel. Bohumil Holý. 2. vyd.] Wurmannsquick [1979]. 307 s.
 • Beneš, Edvard: Paměti. Wurmannsquick [1979]. [Díl] 1. 192 s., [Díl] 2. 246 s.
 • Erben, Karel Jaromír: Kytice. [2. exilové vyd.] Wurmannsquick [1979]. 88 s.
 • Sedláčková, Zdenka: Česká kuchařka. Wurmannsquick 1979. 146 s.
 • Sýkora, Jiří: Na ouško. Wurmannsquick 1979. 115 s.
 • Poláček, Karel: Soudničky z Lidovek. Wurmannsquick [1979]. 140 s.
 • Friedrich, Karel: Cvokárna. [2. vyd.] Wurmannsquick 1980. 143 s.
 • Davenportová, Marcia: Jan. [Vzpomínky na Jana Masaryka.] Eggenfelden [1980]. 104 s.
 • Svatoš, Bedřich: Hospůdka na nároží. Eggenfelden 1980. 107 s.
 • Kučera, Jaroslav: Agent s iluzemi. Eggenfelden 1981. 127 s.
 • Kučera, Radek: Hledejte bílý mercedes! aneb Zelený Z. Ilustr. autor. Eggenfelden 1981. 113 s. - Spoluvyd. Skauted, Nijmegen.
 • Solženicyn, Alexander: Výstraha. Smrtelné nebezpečí komunismu. Eggenfelden 1981. 84 s.
 • Mjagkov, Alexej: Úřadovna banditů. [Vzpomínky agenta KGB.] Úvod [Jaroslav Kučera]. Eggenfelden 1981. 127 s. - pdf-ocr
 • Novotný, Antonín: Ve staropražské zeleni. [Pragensia.] Eggenfelden 1981. 107 s.
 • Javor, Pavel: Torzo lásky. [Verše.] Obálku a frontispice navrhl Jiří Lauda. Eggenfelden 1981. 81 s.
 • Štědrý, Vladimír: Věž svědectví. úvahy a povídky 1951-53. Předmluva Pavel Javor [2. vyd.] Eggenfelden 1981. 110 s.
 • Kočí, Josef - Václavík, Marek J. A.: Fóry do foroty. [Anekdoty.] Eggenfelden 1981. 79 s.
 • Racek, Michal: Klinika odcházejících. Doslov [Jaroslav Kučera]. Eggenfelden 1981. 103 s.
 • Javor, Pavel: Sir Clarence alias Pajda pes. Ilustroval Jiří Lauda. Eggenfelden 1982. 114 s.
 • Milena [Jesenská, Milena]: Cesta k jednoduchosti. [Fejetony.] - Jaroslav Dresler: Kafkova Milena. [Studie.] Eggenfelden 1982. 124 s.
 • Klobouk, Jiří: Jazz 1. Po válce. Eggenfelden 1982. 178 s.
 • Kučera, Radek: Vrah světí neděli. Eggenfelden 1983. 103 s.
 • Němec, František: Ať se holka vopře. [Soudničky.] Předmluva jK [Josef Kočí]. Eggenfelden [1984]. 123 s.

zdroj bibliografie: www.slovnikceskeliteratury.cz cit. [2020-04-28]