Zpráva o IV. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských

který konán

v Praze od 29. srpna do 2. září 1908.

 

Jménem přípravného komitétu k tisku upravil Dr. Josef Tumpach, předseda tiskové komise.

V Praze 1909. Nákladem přípravného komitétu sjezdového. Tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrba.

380 s. 29,7 × 17,6 cm.

plný text - pdf-ocr