Zdroje k popisům periodik

Daniel 2019

DANIEL, Alexandr a Zbigniew GLUZA, ed. Slovník disidentů: přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. I. díl. Přeložila Petruška ŠUSTROVÁ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. ISBN 978-80-88292-11-1.
Albánie, Bulharsko, Československo, Česko, Slovensko, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Maďarsko, Německo (NDR), Polsko, Rumunsko.
DANIEL, Alexandr a Zbigniew GLUZA, ed. Slovník disidentů: přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. II. díl. Přeložila Petruška ŠUSTROVÁ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. ISBN 978-80-88292-35-7.
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Krymští Tataři, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina.\

​Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999, příp. Grun. 1999

FORMANOVÁ, Lucie, Jiří GRUNTORÁD a Michal PŘIBÁŇ. Exilová periodika: katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek, 1999. ISBN 80-85996-24-3.

​Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

Hingarová 2021

HINGAROVÁ, Vendula. Česká a slovenská periodika v Argentině. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7571-078-9.

Jaklová 2010

​JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. století. 1. vyd. Praha : Academia, 2010. 640 s. ISBN:978-80-200-1810-6.

Mella 2011

MELLA Stefania (Padova) - texty popisů periodik na portálu padovské univerzity (Tra memoria e utopia: il samizdat come simbolo della cultura europea. Università di Padova: Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave [online]. Padova, 2011 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: [http://www.maldura.unipd.it/samizdat/index.htm]).

Petrová 2009

​PETROVÁ, Jana. Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). 1. vyd. Plzeň: Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009, 155 s., 46 s. obr. příl. ISBN 978-80-254-4112-1. 

Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

Posset 1993

POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. Brno : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, 1993. 216 s. ISBN 80-901192-0-4.

Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

Přibáň 2018

PŘIBÁŇ, Michal, Eduard BURGET, Marta Edith HOLEČKOVÁ, et al. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2903-4.

Slovník české literatury po roce 1945

Ústav pro českou literaturu AV ČR. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz.

Stankovič 2008

STANKOVIČ, Andrej. Josef Florian a Stará Říše. Praha: Triáda, 2008, 1136 s. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-86138-92-3.