Dacík Reginald


Prof. ThDr. Reginald Dacík OP


21. 1. 1907 Uherský Brod - 21. 4. 1988 Moravec

Vincenc Dacík, řeholním jménem Reginald Maria - český dominikán a katolický duchovní a teolog, pronásledovaný komunistickým režimem. 1933-40 profesor dogmatiky na dominikánském učilišti v Olomouci, 1946 převor pražského dominikánského konventu. Za inscenovaný „pokus o ilegální přechod hranic" 1950-60 vězněn (odsouzen na 19 let), do 1965 pracoval jako dělník v uherskobrodské Frutě; 1965-74 v duchovní správě na Velehradě, redaktor dominikánského nakladatelství Krystal. Mj. spoluautor českého překladu Summy teologické Tomáše Akvinského.

Diplomová práce Martina Jindřicha Poláčka OP: Reginald Dacík - Teolog a duchovní učitel, Olomouc 2010 - pdf-txt*

Bůh v duši 1936 pdf-ocr

Tomáš Akvinský - Teologická summa - část I. 1937, část II-1 1938, část II-2 1938, část III. 1938, doplněk 1940 (pdf-txt); spolupřeklad

Bůh ve svém díle, 1938 pdf-ocr

Školy duchovního života, 1938. pdf-ocr

Škola dominikánské mystiky, 1938. Zvláštní otisk ze "Školy duchovního života" -  pdf-ocr

Bůh v Ježíši Kristu, 1939 pdf-ocr

Svatí všedního dne, 1940 pdf-ocr

Bůh a jeho život, 1941 pdf-ocr

Bůh odplatitel, 1941 pdf-ocr

Studentský apoštolát, 1945. pdf-ocr, pdf-txt

O přátelství, 1946 pdf-ocr

Mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského, 1946 pdf-ocr

Prameny duchovního života, 1947 pdf-ocr

Bůh ve svátostech, 1948 pdf-ocr

Komentář ke kristologii svatého Tomáše Akvinského III. q. 1-12, 1949 - pdf-ocr