Nový domov (Toronto)

Čtrnáctideník Čechů a Slováků (od 3/1994)
 
Toronto, od 9/1980 Scarborough, nyní Toronto     *     1950     *     čtrnáctidenně, týdně
 
Krajanský zpravodajský časopis poúnorového exilu vydávaný Masarykovým ústavem navázal na slovenský týdeník Nová vlast’. Jeho prvními redaktory byli sourozenci Rudolf Nekola a Karel Nekola, s nimiž spolupracovali mj. Jan Dočkálek, Prokop Havlík, dr. Ivanková-Hradská, br. Nevečeřal a František Třešňák, dále postupně redigovali mj. Jindřich Zoder (v letech 1965-1971), Břetislav Kroulík (1975), Jaroslava Blažková (pod pseud. Pavla Kytlicová, 1976-1977 a Helena Knopová, 1977). Dalšími redaktory byli postupně J. Dočkálek, Mirko Janeček a Ján Smerek (1977-1979), Aleš Březina (1981-1989) a Věra Rollerová (od 1990 dosud). V redakční radě se v letech 1977-1990 vystřídali J. Dočkálek, Karla Hartlová, Mojmír Chromec, Milan Ichniovský, M. Janeček, Karel Jeřábek, Zdeněk Kazík, Ladislav Krátký, B. Kroulík, Jan Mráček, Zdeněk Otruba, Jaromír Petříček, Sofie Pospíšilová, Zdeněk Slavík, J. Smerek, Jiřina Steinská (podle informace V. Rollerové v redakční radě přítomna od vzniku listu) a Ivan Znášik. Od počátku devadesátých let v redakční radě působili, příp. dodnes působí Alena Fislová (1992-1993), Miroslav Glisch (jen 1992), Maria Chrappa (od 1994), K. Jeřábek (do 1993), Pavel Kantorek (od 1993), Z. Otruba (předseda 1991-1994), Eda Ottová, J. Petříček (do 1993), Stanislav Reiniš (od 1996), Lanny V. Rosický (od 1993, od 1994 předseda), Lumír Salivar (od 1998), Zdena Salivarová-Škvorecká (od 1994), J. Steinská, Václav Táborský (od 1992) a Vladimír Žila (do 1992, též výtvarná spolupráce).
 
List se vždy zabýval především zpravodajstvím zejména z domova, ze světa a z exilového a krajanského prostředí. Přinášel též politické komentáře, běžné publicistické materiály, sportovní a sokolské zpravodajství (rubrika Svazu čsl. sportovců v zahraničí). Kvalitně byla vedena kulturní rubrika, informující především o aktivitách kulturních osobností exilu, pozornost byla věnována knihám z exilových nakladatelství apod. Příležitostně se zvláště v 50. letech objevovala Skautská hlídka (red. M. Janeček), dlouhodobě list vedl rubriku Naše ženy. Od roku 1977 list podrobně sledoval činnost Charty 77 (prostřednictvím agentury Palach Press a samizdatového časopisu Informace o Chartě 77). Objevovalo se i čtení na pokračování (např. od 1978 humoristické povídky J. Dočkálka ze severoamerického prostředí Průkopníci). Spíše proklamativní koncepční změnou list prošel v roce 1977, kdy nový tiskový výbor odmítl zařazovat „nepřehledné plachty nezáživného politického mudrování o věcech, na kterých jako obyčejní smrtelníci nemůžeme nic změnit“. K častým autorům patřili J. Broušek, Josef Čermák, Antonín Dajčár, Jan Duben, Václav Láska, Filip Mareš, Ján Papánek, Edmund Řehák, Jan Waldauf, Miloslav Zlámal, Otakar Zoufalý aj. Na konci šedesátých let zařazovány úvodníky Ferdinanda Peroutky, příležitostně přispíval i Jára Kohout. V devadesátých letech redakce programově buduje síť dopisovatelů, do níž patří mj. Jan Drábek, Jaroslav Kováříček, Jiří Krupička, Jiří Loewy, Radmila Locherová, Jiří Macek, Antonín Měšťan, Vojtěch Nevlud-Duben, Jožka Pejskar, Josef Škvorecký, Ota Ulč, Vladimír Valenta a jiní, jako dopisovatelé z domova působí Vladimír Bystrov ml., Ladislav Kupčík, Pavel Verner a Halina Břeňová.
 
ND začal vycházet jako čtrnáctideník (26-27 čísel), v roce 1955 (40 čísel) změnil periodicitu a začal vycházet týdně (50-53 čísel), v 70. letech opět změna na čtrnáctideník. Většinou vycházel tiskem, pouze v letech 1977-1980 strojopisná sazba, fotograficky rozmnoženo. Duben 1962 uvádí náklad 3000 výtisků, v roce 1986 se pohyboval kolem 2500 výtisků, v 90. letech opět kolem 3000 výtisků. List dosud vychází.
 
Nový domov: Weekly Newspaper in Czech and Slovák / Rudolf Nekola, Karel Nekola, Jindřich Zoder, Břetislav Kroulík, Pavla Kytlicová, S. Viezner, Karel Jeřábek, Jan Mráček, Ján Smerek, Helena Knopová, Jan Dočkálek, Mirko Janeček, Aleš Březina, Jaromír Petříček, Sofie Pospíšilová, Zdeněk Kazík, Ladislav A. Krátký, Jiřina Steinská, Zdeněk Slavík, Karla Hartlová, Zdeněk Otruba, Ivan Znášik, Věra Rollerová, Eda Ottová, Vladimír Žila, Vladimír Bystrov, Alena Fislová, Miroslav Glisch, Dušan Martínek, Václav Táborský, Lanny V. Rosický, Pavel Kantorek, Maria Chrappa, Zdena Škvorecká, Stanislav Reiniš, Lumír Salivar. - Toronto: Masaryk Memorial Institute: Masarykův ústav. - 40,5-43,5 x 28,5-29,5 cm, 4-16 s.; č. z období 1964-říjen 1975 58,5 x 41-43 cm. - Anglický název The New Homeland. - Od č. 9/80 sídlem vydavatele Scarborough. - Též průběžné číslování. - V padesátých letech nepravidelná příloha. - Od č. 3/94 podnázev Čtrnáctideník Čechů a Slováků (v tiráži Czech and Slovák Bi-weekly). - V několika případech chybné číslování. - Pavla Kytlicová a Helena Knopová vl. jm. Jaroslava Blažková.
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz
 
práce Lukáše Hájka "Nový domov - exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety 1950-1968", Liberec 2010 - pdf-txt
 
ročník 2008

ročník 2009

 
ročník 2010

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015

ročník 2016