Cyrilometodějská liga v Kanadě

Cyrilometodějská liga - Zemská skupina v Kanadě - Oběžník

Zprávy Cyrilometodějské ligy v Kanadě

Zpravodaj Cyrilometodějské ligy (CML)


*     Toronto, Hamilton     *     1952 - 1958     *     nepravidelně     *


Věstník (v obecném smyslu slova), vycházející pod obměňovaným názvem, redigoval Václav Vostřez, spolupracovníky byli Pavel MyslínJaroslav Popelka, Stanislav Ředina. J. E. Kalfus a František A. Dostál. Poprvé vyšel 3. 7. 1952 v Torontu pod názvem Cyrilometodějská liga Zemská skupina v Kanadě, Oběžník č. 1, druhé číslo vyšlo v září téhož roku v Hamiltonu pod názvem Zprávy Cyrilometodějské ligy v Kanadě v nákladu (dle tiráže) 3000 ks.

V roce 1953 vyšla čísla 1 a 2, v roce 1954 list nevyšel, v roce 1955 vyšlo č. 5 (odtud zřejmě průběžné číslování), v roce 1956 č. 6, v roce 1957 čísla 7 a 8. Doloženo je ještě číslo 9 z roku 1958, kterým časopis zřejmě zanikl. Příspěvky v češtině, některé ve slovenštině a rusínštině. Někdy je zmiňován také pod titulem Zpravodaj CML.

Cyrilometodějská liga v Kanadě / Václav Vostřez, Jaroslav Popelka, Pavel Myslín, Stanislav Ředina, J. E. Kalfus. Hamilton: Cyrilometodějská liga v Kanadě: Cyril and Methodius League in Canada. 28 x 22 cm, 5-32 s. K č. 2/53 přiloženy Zprávy farnosti sv. Václava v Torontě č. 9/53; je pravděpodobné, že tituly byly distribuovány společně. V č. 9/58 obsah a tiráž v angličtině. Některé příspěvky ve slovenštině a rusínštině.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno


1952

1 - 3. 7. 1952 - pdf-ocr    2 - září - pdf-ocr

1953

2 - srpen - pdf-ocr

1957

7 - srpen - pdf-ocr    8 - září - pdf-ocr

1958

9 - únor - pdf-ocr