Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


Sdělení VONS (dokumenty č. 1-1125) a další dokumenty VONS (č. 1126-1204) - pdf-txt

vyšly např. jako příloha publikace Jaroslav Pažout a kol. (eds.): Edice dokumentů VONS 1978-1989, Academia Praha 2014


 

další info např. vons.cz↗, samizdat.sk↗