Reflexe


*     [Praha]     *     1985 –     *     1× v r. 1985, dále v r. 1989     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89


A.
1. Reflexe
3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. [189]
8. průklep; vázáno v polokartónu
12. 1×
13. 1
14. 1/85; 1989-

B.
1. Časopis pro filozofii.
2. Obsah; rubriky: Kritika; Diskuse; Poznámky.
3. Plná jména, šifry (většinou u glos); a) M. Balabán, I. Dubský, L. Hejdánek, B. Komárková, J. S. Trojan, J. Zvěřina ; b) A. Glucksmann.
4.a ) Statě, studie, glosy, diskusní příspěvky, recenze, kritiky.
b) Moderní (česká) filozofie; vztah filozofie - teologie (abstraktní myšlení, doba, smysl, pravda aj.); recenze a kritiky publikací (z domova i ciziny) k daným tématům.
c) Převážně původní příspěvky.
5. Souvislost: Edice Oikumené: od r.1985.

C.
1."Reflexe", KS 4/85.
L.T., "[Se stejným potěšením...]", Infoch 10/85.
Karel Hrubý, "Pokus o obraz současné československé filozofie", Proměny 2/86, 3-11.
3. LvH, "Místo úvodu", Reflexe 1/85.

D. Rozhovor s vydavatelem (3. 5. 89): 1. Praha.
2. Dohromady asi 70.
3. Průklep.
4. Reflexe je singulár, tedy ta reflexe, v původním latinském smyslu re-flexus.
5. Nepřítomnost dialogu ve filozofii zasahuje až do 1. republiky (tvrdé střetávání názorů); situace se zlepšila teprve v šedesátých letech (Filosofický časopis; Filozofia; Křesťanská revue; Plamen; Tvář); zhoršení opět od r.1970; uprostřed osmdesátých let existovala již naléhavá potřeba filozofické platformy pro dialog různých seskupení a škol; Reflexe vznikla zčásti z filozofických bytových seminářů L. Hejdánka .
6. Ekumenický charakter; těžiště v okruhu kolem L. Hejdánka .
14. Tvář.
15. Zdarma.
16. Spojitost s Edicí Oikumené (teologie, filozofie): od r.1985.

zdroj: Posset 1993 viz


1989

2 - pdf-ocr