čítanky


O. Audy, H. Sedláková: Čítanka pro osmý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. Státní pedagogické nakladatelství 1954, 406 s. - pdf-ocr