Pramen (Winnipeg)

Oběžník winnipegské odbočky Československého sdružení v Kanadě.

od 2/1997: Časopis exulantské a krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu.


 

*     Winnipeg     *     1995 -     *     čtvrtletně     *


Krajanský bulletin Československého sdružení v Kanadě, od 1996 Českého a slovenského sdružení v Kanadě, odbočky Winnipeg, řídí František Hlubuček, předsedou redakční rady je Josef Randa. V redakčním kruhu dále působí Josef Dobrovolný, Vilém A. Kun, Jiřina Kunová, Danka Orihelová, Richard Pesík a Vlaďka Zvoníková. Dosud vychází.

Informuje o činnosti a akcích sdružení, obsahuje články, většinou Viléma A. Kuna, korespondenci, medailony osob, pozvánky, inzeráty.

www.cssk.ca

Pramen : Časopis exulantské a krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu / František Hlubuček, Danka Orihelová, Josef Dobrovolný, Vilém Kun. Jiřina Kunová, Vlaďka Zvoníková, Josef Randa, Richard Pesík. - Winnipeg: České a slovenské sdružení v Kanadě, odbočka Winnipeg: Czech and Slovák Association of Canada, Winnipeg Branch. - 28 × 21,5 cm, 10-20 s. - Do č. 1/97 podnázev Oběžník winnipegské odbočky Československého sdružení v Kanadě. - Název vydavatele v r. 1995 Československé sdruženi v Kanadě (Czechoslovak Association of Canada). - Č. 4/98 vyšlo až v r. 1999. - LP: č. 1-4/1995-1999.

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno.


ročník 2011

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr

ročník 2012

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

ročník 2013

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

ročník 2014

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

ročník 2015

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-txt