Bratislava / nahlas


Bratislava, říjen 1987, 77 stran

Bratislava / nahlas byla, spolu s dunajskými iniciativami, opravami lidových staveb, kláštera v Mariánce a s některými dalšími monumentálními kolektivními aktivitami, jedním z vyvrcholení tehdejších ochranářských snažení. V tomto smyslu byla v první řadě kritikou tehdejších rozhodnutí či nečinnosti a navrhováním alternativních řešení. Byla naplněním vize nového, demokratického, kulturnějšího a krásnějšího Slovenska. Takto k ní přistupovala většina jejích tvůrců. Převážně politickou se celá záležitost stala až následně, hlavně po její propagaci na Hlasu Ameriky. Pak už neměla jinou možnost, než se začít chovat "politicky". Právě tyto dva roky od října ´87 do listopadu ´89 byly školou disidentství či opoziční politiky pro mnohé aktéry Bratislavy / nahlas, listopadových tribunů a polistopadových - většinou krátkodobých - politiků. V. Havel nazval B/n slovenskou obdobou Charty 77.

s použitím textu Ústavu Pamäti národa


plný text - pdf-ocr