Možnost


*     [Praha]     *     1980 - 89, 1994 -     *     obvykle 4 × ročně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Možnost (1, 4, 5, 8-17, 24-26, 29, 32A, 36-38, 40, 42-49, 49A, 50, 52, 53); Možnost (2, 3, 6, 7); Setrvačnost (18); Setrvačnost II (19); Zvědavost (20); Prosinec (21); M (27-28, 30-32, 33-35, 51)
2. Časopis pro vlastní potěšení (1)
3. anonym
4. [Praha]
6. Ca.21×l9 cm
7. [18]-[45]
8. průklep; sešito v polokartónu
9. ilustrace
12. 2-8× ročně
13. 51
14. 1/Podzim 80; 2/Vánoce 80; [3]/[zima 80-81]; 4/Jaro 81; 5/Léto 81; [6]/[podzim 81]; [7]/[zima 81-82]; 8/zima [81-82]; [9]/[zima 81-82]; 10/Jaro 82; 1l/Jaro 82; 12/Léto 82; 13/Léto 82; 14/Podzim-Zima 82; 15/Zima [82-]83; 16/Jaro 83; 17/Jaro 83; [18]/Jaro 83; [19]/Podzim 83; [20]/Podzim 83; [21]/01-84; 24/02-84; 25/Jaro 84; 26/Jaro 84; [27-28]/Léto-Podzim 84; 29/Podzim 84; 30/Zima 84-85; 31/Zima [84- ]85; [32A]/Podzim 85; 33/Jaro 85; 34/Podzim 85; 35/Zima 85-86; 36/Zima [85-86] - Jaro 86; 37/Léto 86; 38/Léto-Podzim 86; [40]/Zima 86-87; [42]/40/Zima 86-87; [43]/40-3/Zima [86-]87; [44]/40-4/Jaro 87; [45]/40-5/Léto 87; [46]/40-6/Léto 87; [47]/40-7/Podzim-Zima 87; [48]/40-8/zima 87-88; [49]/40-9/Jaro 88; [49A]/Léto 88; 50/Dvojčíslo/Jaro-Léto 88; [51]/Jedenapůlčíslo/Léto-Podzim 88; [52]/Půlčíslo/ Podzim 88; 53/Zima 88-89; 1989- Pozn.: neexistují výtisky s čísly 22,23,39 a 41.\

B.
1. Časopis pro literaturu.
2. Obsah; přílohy (1, 5,11,13,15, [27-28], 30,35,36,37, [45], [46], [49A]). 96
3. Plná jména, většinou šifry
a) E. Bondy, V. Černý, V. Havel, O. Janota, J. Kolář, J. Kořán, S. Moc, J. Štyrský, V. Třešňák, I. Wernisch
b) Ch. Bukowski, A. Ginsberg, A. Kaprow, J. Lennon, Cz. Milosz, A. Toynbee.
4.a) Próza, poezie, eseje, reflexe, dopisy, polemiky, rozhovory, písňové texty, recenze, ankety, meditace.
b) Česká próza a poezie úplných debutantů i známých autorů: J. Kolář, Návod k upotřebení, J. Štyrský, Průvodce Paříží, V. Havel, Dopisy z vězení, S. Moc, Údolí černých papoušků, Z. Brabcová, Daleko od stromu; přeložená beletrie: poezie Cz. Milosze, O. Mandelštama, A. Ginsberga; literární kritika: recenze časopisů (např. Lázeňský host), podstata časopisů (teorie), autointerview J. Lopatky; kultura: esej V. Černého O povaze naší kultury; happening: texty M. Knížáka, A. Kaprowa, J. Kořána; křesťanství (B. Bouše); filozofie (E. Bondy, Dějiny filozofie); výtvarné umění (land art, body art); jóga; hudba: Jazzová sekce; texty písní O. Janoty, L. Cohena a J. Lennona.
c) Asi po třetině původních příspěvků, překladů a převzatých textů (samizdat, exilové publikace).\

C.
3. "Seznam existujících čísel časopisu Možnost č. 1 - 50"
*Možnost * [49A]/88.

D. [Rozhovor s vydavatelem (21.4.89)]:
1. Praha.
2. 12 (Č.1-30); pak 24.
3. Průklep.
5. Vydával jsem různé časopisy; souvislost druhů dopis - samizdatový časopis - časopis; vliv: J. Deml (Šlépěje, dopisy, dokumenty) a J. Florian (postavení outsidera); málo kontaktů; odmítání pojmů jako první a druhá kultura, underground; vlastní teorie o podstatě časopisu: je nutné rozlišovat mezi časopisem v běžném smyslu a literární tvorbou, která má podobu časopisu.
8. Studenti, známí.
9. Zpočátku jen další půjčování (přičemž zájemce přečte časopis spíše, než když si ho koupí); později pořádání "burz" (dva roky stará čísla se prodávala po 4,- Kčs).
10.- 11. Lázeňský host.
14. Šlépěje (J. Deml).
15. Viz 9.
16. Vydání dvou almanachů s texty z Možnosti Honzo vstávej (1983) a Šmátrání (1987).

zdroj: Posset 1993 viz


ročník 1980

001 podzim - pdf 002 vánoce - pdf 003 zima - pdf

ročník 1981

004 jaro - pdf 005 léto - pdf 006 podzim - pdf 007 zima - pdf

ročník 1982

008 zima - pdf 009 zima - pdf 010 jaro - pdf 011 jaro - pdf 012 léto - pdf 013 léto - pdf 014 podzim-zima - pdf

ročník 1983

015 zima - pdf 016 jaro - pdf 017 jaro - pdf 018 jaro Setrvačnost - pdf 019 podzim Setrvačnost II - pdf 020 podzim Zvědavost - pdf

ročník 1984

021 prosinec-leden - pdf 024 únor - pdf 025 jaro - pdf 026 jaro - pdf 027-028 léto-podzim - pdf 029 podzim - pdf

ročník 1985

030 zima - pdf 031 zima - pdf 032a podzim - pdf 032 zima - pdf 033 jaro - pdf 034 leto-podzim - pdf

ročník 1986

035 zima - pdf 036 zima-jaro - pdf 037 léto - pdf 038 léto-podzim - pdf

ročník 1987

040 zima - pdf 042 zima - pdf 043 zima - pdf 044 jaro - pdf 045 rozmarné léto - pdf 046 léto - pdf 047 podzim-zima - pdf

ročník 1988

048 zima - pdf 049 jaro - pdf 050 jaro-léto - pdf 050a léto - seznam - pdf 051 léto-podzim - pdf 052 podzim - pdf

ročník 1989

053 zima - pdf 054 leden-únor - pdf 055a jaro - sobotní příloha - pdf 055 zima-jaro - pdf 056 léto - pdf


Od čísla 70 / 1999 je archiv dostupný na www.moznost.info