Možnost

 
A.
1. Možnost (1, 4, 5, 8-17, 24-26, 29, [32A], 36-38, [40], [42]-[49], [49A], 50, [52], 53); [Možnost] (2, [3], [6], [7]); Setrvačnost ([18]); Setrvačnost II ([19]); Zvědavost ([20]); Prosinec ([21]); M ([27-28], 30-32, 33-35, [51]);
2. Časopis pro vlastní potěšení (1);
3. anonym;
4. [Praha];
6. Ca.21xl9 cm;
7. [18]-[45];
8. průklep; sešito v polokartónu;
9. ilustrace;
12. 2-8x ročně;
13. 51;
14. 1/Podzim 80; 2/Vánoce 80; [3]/[zima 80-81]; 4/Jaro 81; 5/Léto 81; [6]/[podzim 81]; [7]/[zima 81-82]; 8/zima [81-82]; [9]/[zima 81-82]; 10/Jaro 82; 1l/Jaro 82; 12/Léto 82; 13/Léto 82; 14/Podzim-Zima 82; 15/Zima [82-]83; 16/Jaro 83; 17/Jaro 83; [18]/Jaro 83; [19]/Podzim 83; [20]/Podzim 83; [21]/01-84; 24/02-84; 25/Jaro 84; 26/Jaro 84; [27-28]/Léto-Podzim 84; 29/Podzim 84; 30/Zima 84-85; 31/Zima [84- ]85; [32A]/Podzim 85; 33/Jaro 85; 34/Podzim 85; 35/Zima 85-86; 36/Zima [85-86] - Jaro 86; 37/Léto 86; 38/Léto-Podzim 86; [40]/Zima 86-87; [42]/40/Zima 86-87; [43]/40-3/Zima [86-]87; [44]/40-4/Jaro 87; [45]/40-5/Léto 87; [46]/40-6/Léto 87; [47]/40-7/Podzim-Zima 87; [48]/40-8/zima 87-88; [49]/40-9/Jaro 88; [49A]/Léto 88; 50/Dvojčíslo/Jaro-Léto 88; [51]/Jedenapůlčíslo/Léto-Podzim 88; [52]/Půlčíslo/ Podzim 88; 53/Zima 88-89; 1989-
Pozn.: neexistují výtisky s čísly 22,23,39 a 41.
 
B.
1. Časopis pro literaturu.
2. Obsah; přílohy (1, 5,11,13,15, [27-28], 30,35,36,37, [45], [46], [49A]). 96
3. Plná jména, většinou šifry;
a) E. Bondy, V. Černý, V. Havel, O. Janota, J. Kolář, J. Kořán, S. Moc, J. Štyrský, V. Třešňák, I. Wernisch;
b) Ch. Bukowski, A. Ginsberg, A. Kaprow, J. Lennon, Cz. Milosz, A. Toynbee.
4.a) Próza, poezie, eseje, reflexe, dopisy, polemiky, rozhovory, písňové texty, recenze, ankety, meditace.
b) Česká próza a poezie úplných debutantů i známých autorů: J. Kolář, Návod k upotřebení, J. Štyrský, Průvodce Paříží, V. Havel, Dopisy z vězení, S. Moc, Údolí černých papoušků, Z. Brabcová, Daleko od stromu; přeložená beletrie: poezie Cz. Milosze, O. Mandelštama, A. Ginsberga; literární kritika: recenze časopisů (např. Lázeňský host), podstata časopisů (teorie), autointerview J. Lopatky; kultura: esej V. Černého O povaze naší kultury; happening: texty M. Knížáka, A. Kaprowa, J. Kořána; křesťanství (B. Bouše); filozofie (E. Bondy, Dějiny filozofie); výtvarné umění (land art, body art); jóga; hudba: Jazzová sekce; texty písní O. Janoty, L. Cohena a J. Lennona.
c) Asi po třetině původních příspěvků, překladů a převzatých textů (samizdat, exilové publikace).
 
C.
3. "Seznam existujících čísel časopisu Možnost č. 1 - 50", Možnost [49A]/88.
 
D. Rozhovor s vydavatelem (21.4.89):
1. Praha.
2. 12 (Č.1-30); pak 24.
3. Průklep.
5. Vydával jsem různé časopisy; souvislost druhů dopis - samizdatový časopis - časopis; vliv: J. Deml (Šlépěje, dopisy, dokumenty) a J. Florian (postavení outsidera); málo kontaktů; odmítání pojmů jako první a druhá kultura, underground; vlastní teorie o podstatě časopisu: je nutné rozlišovat mezi časopisem v běžném smyslu a literární tvorbou, která má podobu časopisu.
8. Studenti, známí.
9. Zpočátku jen další půjčování (přičemž zájemce přečte časopis spíše, než když si ho koupí); později pořádání "burz" (dva roky stará čísla se prodávala po 4,- Kčs).
10.- 11. Lázeňský host.
14. Šlépěje (J. Deml).
15. Viz 9.
16. Vydání dvou almanachů s texty z Možnosti Honzo vstávej (1983) a Šmátrání (1987).
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
ročník 1980
ročník 1981
ročník 1982
ročník 1983
ročník 1984
ročník 1985
ročník 1986
ročník 1987
ročník 1988
ročník 1989

Od čísla 70 / 1999 je archiv dostupný na www.moznost.info