Uncaptive Minds

A journal of information and opinion on Eastern Europe


*     New York     *     1988 –      *     dvouměsíčně     *


Uncaptive Minds byl dvouměsíčník vydávaný vydávaný Institutem pro demokracii ve východní Evropě (IDEE), který byl zaměřen na podporu nezávislého sociálního hnutí ve východní Evropě. Přinášel informace a názory z opozičních hnutí v různých zemích východní Evropy.

V č. 1/88 je uvedena vznikající redakční rada: Astrid Benedek, Eric Chenoweth, Irena Lasota, Arch Puddington, Jerzy Warman. Redaktoři Eric Chenoweth a Irena Lasota, vedoucí redaktorka Astrid Benedek.


1988

1 - duben-květen - pdf-ocr    2 - červen-červenec-srpen - pdf-ocr    3 - září-říjen - pdf-ocr   

1991

1 - jaro - pdf-ocr    2 - léto - pdf-ocr    3 - podzim - pdf-ocr    4 - zima - pdf-ocr   

1992

2 - léto - pdf-ocr    3 - podzim - pdf-ocr   

1993

1 - zima-jaro - pdf-ocr   

1994

3 - podzim-zima - pdf-ocr