Křesťanská demokracie - Bulletin (New York)

(Bulletin Křesťanské demokracie)

 

Zprávy Křesťansko-demokratického hnutí v exilu.


*     New York, Hartford     *     1954 – 1958     *     dvouměsíčně, nepravidelně     *

 

Politický zpravodaj Křesťansko-demokratického hnuti (KDH) v exilu redigoval Josef Kalvoda. Věnoval se především soudobé exilové politice, polemikám s jinými uskupeními, sledoval i činnost křesťansko-demokratických stran v mezinárodním měřítku. Články zprvu anonymní, později přispívali a spolupracovali především Antonín Baťa, F. F Dostál, Josef Doubravský, Simeon Ghelfand, epigramy přispíval Václav Šourek.

List vycházel od roku 1954 jako dvouměsíčník. Zprvu byl číslován, později označován pouze názvy měsíců, což poněkud komplikuje srovnání údajů v katalozích různých archivů (Archiv Bohemia 1961, Hruban 1974, Katalog British Library). Z uvedených pramenů vyplývá, že v prvním ročníku vyšlo celkem 6 čísel, v roce 1955 jen 3 čísla (březen, červen/červenec, srpen/září), v roce 1956 5 čísel (leden/únor, březen/duben, květen/červen, srpen, listopad/prosinec), v roce 1957 celkem 11 čísel (leden/únor, březen/duben, květen/červen, červenec/srpen, září/listopad) a zřejmě poslední číslo vyšlo v červnu 1958: zde se redakce omlouvá za dlouhou vydavatelskou přestávku, další čísla již nejsou zaznamenána,

Obsah většiny vydaných čísel je přetištěn v publikaci J. Kalvody Z bojů o zítřek, I. díl (Toronto, Moravia Publishing 1995).

Exilové KDH vydávalo jako svůj ústřední list Rozpravy (viz) a dva různé časopisy shodného názvu Křesťanská demokracie (kromě listu Kalvodova to byl v roce 1954 list vydávaný organizací KDH ve Velké Británií, viz).

Kalvodův list bývá v některých pramenech vzhledem k nejednoznačné hlavičce zaznamenáván pod titulem Bulletin Křesťanské demokracie.

Křesťanská demokracie: Zprávy křesťansko-demokratického hnutí v exilu / Josef Kalvoda. - New York: [Křesťansko-demokratické hnutí v exilu], 28 x 22 cm, 4 14 s. Podnázev též ve francouzštině (Bulletin du Mouvement démocrate chrétien Tchèque), němčině (Bulletin der Tschechischen christlich-demokratischen Bewegung) a angličtině (Bulletin of the Czech Christian democratic movement).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1954

 
2 - pdf-ocr
3 - květen - červen - pdf-ocr
4 - červenec - srpen - pdf-ocr
5 - září - říjen - pdf-ocr
 

1955

 
1 - březen - pdf-ocr
červen - červenec - pdf-ocr
srpen - září - pdf-ocr
 

1956

 
leden - únor - pdf-ocr
březen - duben - pdf-ocr
květen - červen - pdf-ocr
srpen - pdf-ocr
listopad - prosinec - pdf-ocr
 

1957

 
leden - únor - pdf-ocr
březen - duben - pdf-ocr
květen - červen - pdf-ocr
září - říjen - listopad - pdf-ocr
 

1958

 
červen - pdf-ocr