Věstník Sokol Sydney

Věstník československého Sokola Sydney


*     Sydney     *     1957 -     *     měsíčně, od 1983 dvouměsíčně     *

 

Bulletin TJ Sokol Sydney přináší především zprávy jednoty, příležitostně i rozsáhlejší články věnované významným osobnostem či výročím události českých dějin, memoárové texty a poezii, později se věnoval i záležitostem Společnosti pro vědy a umění. Vydavatelem byla vždy Tělocvičná jednota Sokol Sydney, přestože její název, uváděný v záhlavi či tiráži listu, procházel různými proměnami, s nimiž souvisely i drobné změny názvu časopisu. List vznikl pod titulem Sokolský věstník, od č. 7/1964 změnil název na Věstník Sokolu Sydney, další drobné změny názvu viz níže. Věstník redigovali H. M. Kabát, na počátku 60. let Fridolín Čtvrtečka, od 1965 F. J. Broženský (redakční kruh v té době tvořili O. Mařík, ,J. Sergejev, B. Mikl, J. Havlíková, M. Doležal a W. Haramul), od 1967 Bedřich Mikl (zemřel 1970), později Bedřich Kabriel a Jiří Kačer (Duben 1976 uvádí též jména Jan Křepela a E. Mestek), podle Mikové 1998 koncem 90. let rediguje Karel JeníčekVěstník měl pravidelnou stránkovou přílohu Legionářská hlídka (viz, v 90. letech nazývaná Čsl. obec legionářská, zemský výkonný výbor a Jednota N. S. W.) a Duchovni správa sv. Václava v Sydney (název této přílohy byl ovšem obměňován). Duben 1962 uvádí aktuální náklad 500 výtisků. Časopis v r. 2019 stále vychází, v č. 3-4/2011 uvedena redakční rada: B. Šindler, P. Čermák, M. Daňková.

Věstník Československého Sokola Sydney / Jan Křepela, Zdeněk Grüner, H. M. Kabát, Fridolín Čtvrtečka, F. J. Broženský, Bedřich Mikl, Bedřich Kabriel, Jiří Kačer. - Sydney; Československý Sokol Sydney - Czechoslovak Sokol Gymnastic Association. 26 x 21 cm, 4 26 s.; asi od r. 1987 30 x 21 cm. - Časopis začal vycházet v r. 1957 pod názvem Sokolský věstník, od č. 7/64 název změněn na Věstník Sokola v Sydney - Australie. - Název u č. 9, 10/68 a 3-4, 6/69 Věstník Sokolské jednoty Sydney. - Od č. 10-11/70 změna názvu na Věstník Tělocvičné jednoty Sokol Sydney - Australia a od č. 1/72 na Věstník Československého Sokola Sydney (od č. 7-8/75 paralelně Věstník nebo Věstnik Czechoslovak Sokol Sydney); asi od r. 1994 název Věstník Sokol Sydney. - Do č. 5 6/75 vydavatel označován jako Tělocvičná jednota „Sokol" Sydney nebo Sokol Sydney Australie, od r. 1995 (s výj. č. 2/95) Sokol  Sydney Gymnastic Association. - Po r. 1959 měsíčník, od r. 1983 dvouměsíčník. - Časté změny sídla redakce. - Asi v roce 1982 vyšlo mimořádné číslo u příležitosti otevření Sokolského národního domu v Sydney. - List měl pravidelnou přílohu Legionářská hlídka Jednot ČsOL pro oblast Jižního Pacifiku (viz), vydávanou ZVV ČsOL od roku 1969, samostatně číslovanou (asi do č. 2/83). - Kromě toho měl přílohu spolku sv. Václava v Sydney, nazývanou většinou Duchovní správa sv. Václava v Sydney, a také pravidelnou dvojstranu věnovanou záležitostem SVU. - V letech 1974 - 1977 ročníkování neodpovídalo kalendářním rokům. - Asi v r. 1969 vyšla Informační příloha Věstníku. - Č. 7-8 (listopad-prosinec)/77 omylem označeno jako č. 11-12/77.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, upraveno, doplněno.

web: https://sokolsydney.com/

 

1964

12 - pdf-ocr

 

1966

4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

 

1967

3-4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1968

1-2 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr

 

1970

09 - pdf-ocr

 

1971

6-7 - pdf-ocr

 

1972

3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr

 

1973

2 - pdf-ocr

 

1976

7-8 - pdf-ocr

 

1981

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr

 

1999

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

2002

4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

2003

1 - pdf-ocr
 

2004

2 - pdf-ocr
 

2011

1 leden-únor 
2 březen-duben - pdf-txt   |   z papír. verze pdf-ocr
3 květen-červen 
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt

2012

1 leden-únor - pdf-txt   |   z papír. verze pdf-ocr
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2013

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2014

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2015

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2016

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2017

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2018

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt
3 květen-červen pdf-txt
4 červenec-srpen pdf-txt
5 září-říjen pdf-txt
6 listopad-prosinec pdf-txt
 

2019

1 leden-únor pdf-txt
2 březen-duben pdf-txt