Archa Olomouc

Revue pro literaturu - umění - kulturu - život 


*       Olomouc       *      1912 - 1941, 1945 - 1948        *      dvouměsíčně      *


A. založil Karel Dostál-Lutinov, od 1918 byla vydavatelem Družina literární a umělecká v Olomouci. Její členové, moravští katoličtí spisovatelé, byli také hlavními přispěvateli listu, se zřejmým zaměřením na křesťanskou obrodu. V redakci působili Josef Marcol Svoboda, Oldřich Svozil a Stanislav Vrbík (odpovědný redaktor). A. vycházela často jako dvojčísla.

A. otiskovala především básnické a kratší prozaické texty, méně literární kritiku a esejistiku, spojenou s křesťanskou praxí a filozofií. Překlady se před druhou válkou soustřeďovaly spíše na francouzskou literaturu, překlady po ní (Otto František Babler, Ivan Bauše, Julius Brabec, Jan Karník, Miloš Matula aj.) přinášely ukázky také z ruské literatury (Anna Achmatovová, Alexandr Blok aj.). Ruské problematice byly věnovány i některé studie (Miloš Matula: Katolictví a Rusko, Zdeněk Šmíd: Literatura bojující). Básně v listu pravidelněji otiskovali Ivan Bauše, Julius Brabec, František B. Děrda, František Dohnal, Adolf Gajdoš, Jan Karník (pseud. Josefa Svítila), J. M. Svoboda, Nina Svobodová, František Střížovský, Jan Zbořílek. Povídkami a kratšími prozaickými texty přispívali mj. Jindřich Maria Slavík (pseud. S. Vrbíka), J. M. Svoboda, N. Svobodová, Alexandra Urbanová. Literárněkritické a literárněhistorické stati v A. publikovali zejména František Dohnal, Antonín Kratochvil Christen (mj. o Karlu Schulzovi), Miloš Matula, Antonín Stejskal (o Karlu Dvořáčkovi). Ojedinělými studiemi jsou zastoupeni Oldřich Králík (Otokar Březina a František Bílek - roč. 1945/46), Jan Strakoš, Štěpán Vlašín (o Camusově Cizinci). Rozsáhlejší cyklus Listy z archivu (rubrika existovala již v dřívějších ročnících) otiskoval v časopisu Josef Svítil: ve vzpomínkovém pásmu byli představeni především Arne Novák a František Skácelík a dále čtveřice polských básníků, kteří udržovali styky s českým literárním prostředím a zahynuli v průběhu druhé světové války (Bunikiewicz, Galuszka, Przesmycki, Zegadlowicz). Jedinou pravidelnou rubrikou listu byla Okna, přinášející recenze a anotace vycházejících knih, poznámky a zprávy (Julius Brabec, J. M. Slavík). A.uveřejňovala i filozofické studie (František Novotný o sv. Augustinovi a Platonovi) a rozsáhlé stati o výtvarném umění (Josef Pospíšil o Jožovi Kubíčkovi a Jaroslav Mathon o Janu Köhlerovi).

Přestože bylo v č. 2/1948 otištěno prohlášení o kladném postoji Družiny k "budovatelskému úsilí prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše a vlády obrozené Národní fronty Klementa Gottwalda", list byl po ukončení ročníku zastaven.

A5, 48 str. (dvojč. 68-96 str., v č. 6/1948 navíc 11 listů s obrazovými přílohami), paginace průběžná (v roč. 1947 omylem stránkováno č. 2 opět od str. 1), obsahy ročníků. Fotografie a reprodukce výtvarných děl (A. Hrabal, J. Köhler, J. Kubíček aj.). Náklad: 700 (1948). Karel Dostál-Lutinov znám též pod pseudonymem Karel Skřivan.

LITERATURA: L. Soldán: Karel Dostál-Lutinov a Nový život, dva sloupy Katolické moderny (Rosice 2000); I. Binder in Zajatci hvězd a snů, usp. R. Musil a A. Filip, 2000, s. 305-310; M. Štemberková: Proměny časopisu Archa, in Česká katolická moderna, usp. P. Marek, Olomouc-Prostějov 2000, s. 52-61.
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY: Lexikon české literatury 1 (1985)
Autor hesla: Tomáš Kubíček, Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp), Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp).

zdroj: slovnikceskeliteratury.cz [cit. 2019-08-17], upraveno

1912-13 roč. 1 - pdf-ocr
1913-14 roč. 2 - pdf-ocr
1914-15 roč. 3 - pdf-ocr
1918 roč. 6 -  1-2 - pdf-ocr   3-4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr   7-8 - pdf-ocr   9 - pdf-ocr   10  - pdf-ocr   11-12 - pdf-ocr
1919 roč. 7 - pdf-ocr
1920 roč. 8 - pdf-ocr
1921 roč. 9 - pdf-ocr
1922 roč. 10 - pdf-ocr
1923 roč. 11 - pdf-ocr
1924 roč. 12 - pdf-ocr
1925 roč. 13 - pdf-ocr
1926 roč. 14 - pdf-ocr
1927 roč. 15 - pdf-ocr
1928 roč. 16 - pdf-ocr
1929 roč. 17 - pdf-ocr
1930 roč. 18 - pdf-ocr
1931 roč. 19 - pdf-ocr
1932 roč. 20 - pdf-ocr
1933 roč. 21 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr
1934 roč. 22 - pdf-ocr
1935 roč. 23 - pdf-ocr
1936 roč. 24 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr
1937 roč. 25 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr
1938 roč. 26 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr
1939 roč. 27 - >1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr
1940  roč. 28 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3-4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr
1941  roč. 29 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr
1945-46  roč. 30 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3-4 - pdf-ocr   5-6 - pdf-ocr
1947  roč. 31 - >1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4-5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr
1948  roč. 32 - 1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3 - pdf-ocr   4-5 - pdf-ocr   6 - pdf-ocr