Hlasatel / Denní Hlasatel / Týdenní hlasatel

Denní hlasatel, Hlasatel

 

*     Chicago     *     1891 – 1994     *     denně, později 3x týdně, týdně     *

 

Časopis věnovaný zájmům lidu československého v Americe. Jediný český list v Americe mající denně telegrafické zprávy z celého světa přímo do redakce. Zprávy od United Press Association.

Později Jediný československý deník v Chicagu a okolí.

1978: Denní hlasatel slouží 50 000 Čechoslováků.

 

Nejstarší československý deník ve světě a v předválečném období jeden z nejvýznamnějších krajanských listů vůbec byl založen 1. května 1891. Po většinu času se profiloval jako zpravodajský list soustředěný jednak na zprávy krajanské a spolkové, jednak na politické a společenské zprávy související především se Spojenými státy. Vydávala jej stejnojmenná vydavatelská společnost, jako redaktoři se (podle Štědronského 1958) postupně vystřídali mj. Josef Neužil, Adolf Srbeka, Antonín Soukup, dále postupně F. J . Kuták, František Skála, Václav Lenoch, Emil Bachman, František Holeček, František Hansvencl, J. Černý , E. Švehla, J. V. Matějka, Ladislav J. Tupý, Otto Fuerst, Jan Janák, J. Javorský, František Kovařík, J . Klepal, J. A. Hospodský, Jan Dočekal, J. Štolfa J . Hilbert, v 50. a 60. letech mj. Antonín Hřebík, Josef Falta, Jiří Kittnar, A. L. Nehasil, Frank Rosner, J. Svačina a Václav J. Welcl, v letech 1971 -76 list redigoval Miloš R. Tůma, v 80. a 90. letech Joseí Kučera st., Josef Kučera ml., Růžena Kučerová, na chodu redakce se v této době podíleli i František Hrala, Vladimír Laský a Dagmar Meixnerová. Kromě zpravodajských článků list přinášel běžné publicistické materiály, čtení na pokračování, články dokumentující dějiny krajanského života v USA a připomínající jeho významné osobnosti, sportovní zpravodajství, inzerci apod. Měl stálou síť zpravodajů a komentátorů v USA i mimo Spojené státy (v poválečném období patřili k nej významnějším mj. Jan Dočkálek, Ota Hora, Rudolf Kopecký, J. Orlický, Ján Papánek, Karel Prchal či Čeněk Tom, v 80. letech pravidelné dopisovali mj. Kajetán Halasa (vl. jm. Karel J. Halla), Anthony Harrigan, Stanislav Hofírek či Jaroslav Moudrý. Po listopadu 1989 se list stavél velmi kriticky k domácímu politickému vývoji, kritický postoj však postupné přerůstal v osobní urážky politiků, v projevy otevřeně antisemitské apod. Současně však příležitostně přetiskoval některé materiály Rádia Svobodná Evropa (obvykle bez vědomí a souhlasu jejich autorů). Příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.

List původně vycházel denně, navíc v neděli od roku 1898 Nedělní hlasatel s vlastním číslováním a rovněž týdeník Hlasatel s vlastním číslováním. V 70. letech ještě vycházel od úterý do soboty, v 80. letech však periodicita postupně řídla, v roce 1989 vycházel jíž pouze v úterý a ve čtvrtek, dále ovšem vycházel Nedělní hlasatel.

Problematické je číslování listu: z doložených čísel zřejmě vyplývá, že redakce respektovala historické počítání ročníků od května do dubna (vzhledem k datu vzniku deníku), v roce 1989 vyšlo číslo 1 v lednu, ale v dalších letech (od 1992) je číslování v rámci ročníků opět nepřehledné. V roce 1932 náklad 50 000 výtisků, později 55 000, Duben 1962 uvádí náklad 58 000, v 90. letech necelé 3 tisíce, podle jiných údajů až 5000 abonentů. Nejpozději od konce 60. let se list potýkal s hospodářskou a zřejmě i odbytovou krizí, která redakcí nutila k úspornému provozu a postupnému zvolňování periodicity; čtenáři byli často vyzývání k finanční podpoře. V čísle 22/1994 bylo oznámeno, že vydávání listu bude téhož roku ukončeno; žádná další čísla nejsou zaznamenána. Dále pokračoval jen Nedělní hlasatel.

Literatura: Petr Dudek: Rozhněvaní staří muži. Nedělní Lidové noviny, 22.1.1994

Denní hlasatel: The Oldest Czechoslovak Daily Newspaper in the Free World. - Chicago: Denní Hlasatel Printing and Publishing. - 43 x 29 cm. 8-32 s.; č. 7/68 41 x 30 cm; čísla z r. 1978 36,5 x 29 cm. Č. 7/68 má podnázev The only Czechoslovak daily in Chicago and suburbs. Asi od r. 1983 souběžný název v angličtině (Czechoslovak Daily Herald). - V roce 1993 vychází minimálně ve dvou verzích výzva ke čtenářům s prosbou o finanční podporu. Č. 52/87 a 77/93 měla pravděpodobně vyjít jako Nedělní hlasatel. Č. 27/83 označeno jako zvláštní vydání v souvislosti se svěcením Mariánské kaple ve Washingtonu. • Č. 43/83 označeno jako zvláštní vydání k výročí založení Československé republiky. - Č. [28]/91 v angličtině. V několika případech chybné číslováni. Asi od r. 1987 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

Týdenní hlasatel

*     Cook     *     1892 – 1994     *     týdně, nepravidelně     *
 

 

Týdenní hlasatel byl protějškem deníku Denní hlasatel. Denní hlasatel (Daily Herald) byl založen v Chicagu v roce 1891 jako výsledek stávky sazečů. Týdenní hlasatel byl založen v roce 1892, prvně vyšel 15. prosince. Svaz sazečů, který byl založen 7. prosince 1890, vyžadoval kratší pracovní dobu a zvýšení mezd. Poté, co byly jejich požadavky zamítnuty a způsobily stávku, neměl kdo tisknout noviny. Svaz sazečů proto založil vlastní deník - Denní hlasatel -, který si po svém vydání 4. května 1891 rychle získal popularitu.

Noviny byly věnovány zájmům česko-amerických dělníků. Ti ho sami řídili a získali předplatitele. V roce 1893 se noviny velmi rozšířily a zavedly týdenní systém výběru poplatků, který nahradil roční předplatné. 1904 začali vydávat i tisknout Denní hlasatel.

Oproti deníku měl týdeník dvojnásobný rozsah - 16 stránek místo 8. Zatímco deník se zaměřoval na mezinárodní zprávy, dopisy redakci a reklamy, týdeník se zaměřil na zprávy - místní, národní a mezinárodní. Součástí týdeníku byla také sekce podrobně popisující novinky českého osídlení v Americe, představovalo kreativní díla, poezii, povídky a románové výňatky. 

Byl to nejstarší československý deník na světě a jeden z nejvýznamnějších krajanských novin předválečného období.

s použitím: JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1810-6.

 

Denní hlasatel

 
1892
20. 7. - pdf-ocr
 
1914
24. 5. - pdf-ocr
28. 6. - pdf-ocr

 

Hlasatel

1920

23. 4. - pdf-ocr

 

Týdenní hlasatel

1893

7. 6. - pdf-ocr