Hlasatel / Denní Hlasatel / Týdenní hlasatel

Denní hlasatel, Hlasatel

Časopis věnovaný zájmům lidu československého v Americe.

Jediný český list v Americe mající denně telegrafické zprávy z celého světa přímo do redakce. Zprávy od United Press Association.

Jediný československý deník v Chicagu a okolí.

1978: Denní hlasatel slouží 50 000 Čechoslováků.


*     Chicago     *     1891 - 1994     *     denně, později 3× týdně, týdně     *


Nejstarší československý deník ve světě a v předválečném období jeden z nejvýznamnějších krajanských listů vůbec byl založen 1. května 1891. Po většinu času se profiloval jako zpravodajský list soustředěný jednak na zprávy krajanské a spolkové, jednak na politické a společenské zprávy související především se Spojenými státy. Vydávala jej stejnojmenná vydavatelská společnost, jako redaktoři se (podle Štědronského 1958) postupně vystřídali mj. Josef Neužil, Adolf Srbeka, Antonín Soukup, dále postupně F. J. Kuták, František Skála, Václav Lenoch, Emil Bachman, František Holeček, František Hansvencl, J. Černý , E. Švehla, J. V. Matějka, Ladislav J. Tupý, Otto Fuerst, Jan Janák, J. Javorský, František Kovařík, J. Klepal, J. A. Hospodský, Jan Dočekal, J. Štolfa a J. Hilbert, v 50. a 60. letech mj. Antonín Hřebík, Josef Falta, Jiří Kittnar, A. L. Nehasil, Frank Rosner, J. Svačina a Václav J. Welcl, v letech 1971 -76 list redigoval Miloš R. Tůma, v 80. a 90. letech Josef Kučera st., Josef Kučera ml., Růžena Kučerová, na chodu redakce se v této době podíleli i František Hrala, Vladimír Laský a Dagmar Meixnerová. Kromě zpravodajských článků list přinášel běžné publicistické materiály, čtení na pokračování, články dokumentující dějiny krajanského života v USA a připomínající jeho významné osobnosti, sportovní zpravodajství, inzerci apod. Měl stálou síť zpravodajů a komentátorů v USA i mimo Spojené státy, v poválečném období patřili k nejvýznamnějším mj. Jan Dočkálek, Ota Hora, Rudolf Kopecký, J. Orlický, Ján Papánek, Karel Prchal či Čeněk Tom, v 80. letech pravidelné dopisovali mj. Kajetán Halasa (vl. jm. Karel J. Halla), Anthony Harrigan, Stanislav Hofírek či Jaroslav Moudrý. Po listopadu 1989 se list stavěl velmi kriticky k domácímu politickému vývoji, kritický postoj však postupně přerůstal v osobní urážky politiků, v projevy otevřeně antisemitské ap. Současně však příležitostně přetiskoval některé materiály Rádia Svobodná Evropa (obvykle bez vědomí a souhlasu jejich autorů). Příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.

List původně vycházel denně, navíc v neděli od roku 1898 Nedělní hlasatel s vlastním číslováním a rovněž týdeník Hlasatel s vlastním číslováním. V 70. letech ještě vycházel od úterý do soboty, v 80. letech však periodicita postupně řídla, v roce 1989 vycházel již pouze v úterý a ve čtvrtek, dále ovšem vycházel Nedělní hlasatel.

Problematické je číslování listu: z doložených čísel zřejmě vyplývá, že redakce respektovala historické počítání ročníků od května do dubna (vzhledem k datu vzniku deníku), v roce 1989 vyšlo číslo 1 v lednu, ale v dalších letech (od 1992) je číslování v rámci ročníků opět nepřehledné. V roce 1932 náklad 50 000 výtisků, později 55 000, Duben 1962 uvádí náklad 58 000, v 90. letech necelé 3 tisíce, podle jiných údajů až 5000 abonentů. Nejpozději od konce 60. let se list potýkal s hospodářskou a zřejmě i odbytovou krizí, která redakci nutila k úspornému provozu a postupnému zvolňování periodicity; čtenáři byli často vyzývání k finanční podpoře. V čísle 22/1994 bylo oznámeno, že vydávání listu bude téhož roku ukončeno; žádná další čísla nejsou zaznamenána. Dále pokračoval jen Nedělní hlasatel.

Literatura: Petr Dudek: Rozhněvaní staří muži. Nedělní Lidové noviny, 22.1.1994

Denní hlasatel: The Oldest Czechoslovak Daily Newspaper in the Free World. - Chicago: Denní Hlasatel Printing and Publishing. - 43 × 29 cm. 8-32 s.; č. 7/68 41 × 30 cm; čísla z r. 1978 36,5 x 29 cm. Č. 7/68 má podnázev The only Czechoslovak daily in Chicago and suburbs. Asi od r. 1983 souběžný název v angličtině (Czechoslovak Daily Herald). - V roce 1993 vychází minimálně ve dvou verzích výzva ke čtenářům s prosbou o finanční podporu. Č. 52/87 a 77/93 měla pravděpodobně vyjít jako Nedělní hlasatel. Č. 27/83 označeno jako zvláštní vydání v souvislosti se svěcením Mariánské kaple ve Washingtonu. • Č. 43/83 označeno jako zvláštní vydání k výročí založení Československé republiky. - Č. [28]/91 v angličtině. V několika případech chybné číslování. Asi od r. 1987 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


 

Týdenní hlasatel

*     Cook     *     1892 - 1994     *     týdně, nepravidelně     *  

Týdenní hlasatel byl protějškem deníku Denní hlasatel. Denní hlasatel (Daily Herald) byl založen v Chicagu v roce 1891 jako výsledek stávky sazečů. Týdenní hlasatel byl založen v roce 1892, prvně vyšel 15. prosince. Svaz sazečů, který byl založen 7. prosince 1890, vyžadoval kratší pracovní dobu a zvýšení mezd. Poté, co byly jejich požadavky zamítnuty a způsobily stávku, neměl kdo tisknout noviny. Svaz sazečů proto založil vlastní deník - Denní hlasatel -, který si po svém vydání 4. května 1891 rychle získal popularitu.

Noviny byly věnovány zájmům česko-amerických dělníků. Ti ho sami řídili a získali předplatitele. V roce 1893 se noviny velmi rozšířily a zavedly týdenní systém výběru poplatků, který nahradil roční předplatné. 1904 začali vydávat i tisknout Denní hlasatel.

Oproti deníku měl týdeník dvojnásobný rozsah - 16 stránek místo 8. Zatímco deník se zaměřoval na mezinárodní zprávy, dopisy redakci a reklamy, týdeník se zaměřil na zprávy - místní, národní a mezinárodní. Součástí týdeníku byla také sekce podrobně popisující novinky českého osídlení v Americe, představovalo kreativní díla, poezii, povídky a románové výňatky. 

Byl to nejstarší československý deník na světě a jeden z nejvýznamnějších krajanských novin předválečného období.

s použitím: JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1810-6.


Denní hlasatel

1892

20. 7. - pdf-ocr

1914

24. 5. - pdf-ocr 28. 6. - pdf-ocr


Hlasatel

1920

23. 4. - pdf-ocr


Týdenní hlasatel

1893

7. 6. - pdf-ocr