Jitro

od 1933 - Časopis katolického studentstva československého

od 1937 - Časopis studentů katolíků

od 1939 - Časopis katolického studentstva středoškolského


*     Praha     *     1911 - 1942     *     10 × ročně, 1914-15 - 6 × ročně     *


Jitro vydávalo v Praze Ústředí katolického studenstva, první čtyři roky (1911-15) vycházelo jako příloha Studentské hlídky.

V určitých obdobích obsahovalo přílohy: Cyrilo-methodějský věstník studentský, Raport, Quatembrový věstník.

Odpovědným redaktorem byli postupně Josef Katnar, František Formánek, Josef Frydrych, Vlastimil Dorazil, Jaroslav Markes, Alois Grulich, Václav Černý, Dominik Pecka, Alexej Jaroš, Emil Zavadil

Vedoucím redaktorem (pokud byl uveden) byl Dominik Pecka, Leopold Vrla, Josef Jakeš, František Knez, A. M. Machourek, Miroslav Němec. Členy redakční rady byli např. Bohumil Černý, Václav Černý, Oldřich Svozil, Metoděj Pecháček, František Kolman, C. Mařan, Antonín Šeba.


1911-12 - pdf-ocr
1912-13 - pdf-ocr
1913-14 - pdf-ocr
1914-15 - pdf-ocr
1919-20 roč. 01 - pdf-ocr
1920-21 roč. 02 - pdf-ocr
1921-22 roč. 03 - pdf-ocr
1922-23 roč. 04 - pdf-ocr
1923-24 roč. 05 - pdf-ocr
1924-25 roč. 06 - pdf-ocr
1925-26 roč. 07 - pdf-ocr
1926-27 roč. 08 - pdf-ocr
1927-28 roč. 09 - pdf-ocr
1928-29 roč. 10 - pdf-ocr
1929-30 roč. 11 - pdf-ocr
1930-31 roč. 12 - pdf-ocr
1931-32 roč. 13 - pdf-ocr
1932-33 roč. 14 - pdf-ocr
1933-34 roč. 15 - pdf-ocr
1934-35 roč. 16 - pdf-ocr
1935-36 roč. 17 - pdf-ocr
1936-37 roč. 18 - pdf-ocr
1937-38 roč. 19 - pdf-ocr
1938-39 roč. 20 - pdf-ocr
1939-40 roč. 21 - pdf-ocr
1940-41 roč. 22 - pdf-ocr
1941-42 roč. 23 - pdf-ocr
1942-42 roč. 24 - pdf-ocr