Věstník československého (národního) sdružení v Kanadě


*     Toronto     *     1973 – ?     *     nepravidelně, později dvouměsíčně     *


Bulletin krajanského sdružení s krajanským a politickým zpravodajstvím a politickou a společenskou publicistikou redigovali nejprve Zdeněk Otruba, později Jan Fellmann, koncem 70. let v redakční radě působili Z. Otruba, Stanislav Reiniš, Milada Reinišová a Lumír Salivar, v 80. letech se na redakční práci podílejí jako editorky tajemnice ČSNS Milada Reinišová a Věra Rollerová, od 1988 Lída Škábová, od 5/1988 Karla Hartlová, od 1992 Anna Otýpka. Příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. - List vznikl v roce 1973, stejnojmenný titul však zaznamenává Hruban 1974 již v letech 1963-1965. Tento původní Věstník byl však pravděpodobně určen členům místní torontské skupiny Československého národního sdružení v Kanadě, zatímco Věstník vydávaný od r. 1973 byl časopisem určeným členům celého ČSNS. Srov. Oběžník ČSNS Toronto. V. vycházel nepravidelně, od 1983 dvouměsíčně. Doložen ještě v roce 1992. Miková 1998 mezi aktuálně vycházejícími tituly již nezaznamenává; sdělení čtenářům původního Věstníku jsou dnes (konec 90. let) publikována v Novém domově. Bez dalších informací.

Věstník Československého národního sdružení v Kanadě /Jan Fellmann, Milada Reinišová, Zdeněk Otruba, Stanislav Reiniš, Lumír Salivar, Věra Rollerová, Líba Škábová, Karla Hartlová, Anna Otýpka, Jiří Škvor, Ota Hora, Vladimír Krajina, Karel Cvachovec, Jan Waldauf.-Toronto: Czechoslovak National Association of Canada. -28x21,5 cm, 4-12 s. - V době od února 1983 do dubna 1985 změna názvu na Věstník Československého sdružení v Kanadě, vydavatelem Czechoslovak Association of Canada. - Č. 6/1/88-89, 6/1/89-90 - čísla vydaná na měsíce prosinec-leden (následujícího roku). - Č. 7/79 omylem datováno listopad 1970.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1973

5 - pdf-ocr

1975

6 - pdf-ocr

1979

7 - pdf-ocr (chybně označeno jako 1970 / 7)

1984

3 - pdf-ocr

1985

5 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr

1991

6 - pdf-ocr

1992

4 - pdf-ocr