Kontakty

Věstník krajanské katolické farnosti Stuttgart.

Věstník Farní rady a Duchovní služby.


*     Stuttgart     *     1972 -     *     nepravidelně     *


Bulletin České katolické misie Sv. Vojtěcha ve Stuttgartu redigoval Jan Urban (od 1972), Radim Valík (od 1985) a sestra Terezie (od 1990). Časopis měl postupně dětské přílohy Dětem (od 1978), Dětské kontakty (od 1982) a rubriku Polárka (od 1985). Naposledy doložen v červnu 1991.

Kontakty: Seelsorgebrief der tschehischen kalholischen Mission / Jan Urban, Radim Valík OSU; sestra Terezie. - Stuttgart: Československá katolická misie sv. Vojtěcha. - 30 × 21 cm. 6-59 s.; asi od r. 1985 23 × 16,5 cm; asi od r. 1988 21 × 15 cm. - Čísla ze 70. let mají podnázev Věstník Parní rady a Duchovni služby Seelsorgebrief der Kalholischen Seelsorge in tschechischer Sprache. Č. 2/72 má další podnázev Věstník krajanské katolické farnosti Stuttgart. Asi od r. 1985 bez podnázvu. Asi od listopadu 1990 vychází ve formě věstníku, bez záhlaví a tiráže, v rozsahu 8-24 s. Asi od r. 1985 nesamostatná dětská příloha Polárka. - Od r. 1978 příloha Dětem, v r. 1981 nebo 1982 změna názvu na Dětské kontakty. - Asi v r. 1980 vyšlo zvláštní číslo s názvem Věda a náboženství, věnované názorům dr. Mesiny na vývojovou teorii (přetištěno z č. 2, 3/80), totéž s několika dalšími kapitolami vyšlo i v r. 1988. - Č. 4/88 má přílohu Informace o církvi: Otisk z českých ilegálních samizdatových tiskovin; č. 3/89 má přílohu Obsah: Výběr ze samizdatové necenzurované literatury v ČSSR; č. 2/90 má přílohu: Soutěž: Co vím o svaté Anežce?. - Per. příl.: Dětem, č. 1/79; 3, 4/80; Dětské kontakty, č. 3/82.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr