Agrární věstník

*     Londýn     *     1953 – 1971(?)     *     nepravidelně(?)     *

 

Časopis Oblastní organizace Republikánské strany ve Velké Británii začal vycházet v roce 1953 pod názvem Věstník zemské organizace agrární strany v Anglii, v roce 1954 byl přejmenován na Agrární věstník. Vůdčí osobnosti redakce byl Vilém Svoboda, spolupracovali Marie Tumlířová, Ervín Sypták, L. Krofta a pravděpodobné i Vladimír Štědrý, jehož Duben 1976 uvádí jako redaktora AV v roce 1954. Pod původním názvem vyšlo celkem 9 čísel v roce 1953, informace o další existenci listu jsou neúplné, Podle Dubna 1976 vyšlo pod názvem AV jediné číslo v roce 1954, katalog archivu University v Nebrasce
však zaznamenává čísla z května 1954 a května 1959 a v knihovně Libri prohibiti jsou doložena čísla z června 1958, z února 1965 a z 10. prosince 1971 (zřejmě již pouze příležitostné).

List přinášel agrární zpravodajství, komentáře a analýzy, zprávy o členech republikánské strany v exilu apod. Číslo z února 1965 připomíná jubilea Josefa Černého a M. Tumlířové, číslo z prosince 1971 přináší nekrolog J. Černého v angličtině s českojazyčným dodatkem. Bez bližších informací.

Agrární věstník. London: Oblastní organizace Republikánské strany ve Velké Británii. – 33 × 20,5 cm, 2-12 s.; č. [únor/65) 30 × 21 cm. Č. prosinec/71 má název Agrární věstník Republikánské strany ve Velké Británii. Příspěvky v češtině a angličtině.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno

 

1971

10. 12.  - pdf-ocr