Osvěta Americká


*     Omaha, Neb.     *     1903 – 1916     *     týdně     *


Noviny vydávala Jednota Česko-Amerických Listů. Vznikla z jednot Osvěta (Omaha, Neb.) a Květy Americké (Omaha, Neb.). Vycházely týdně. První číslo vyšlo 5. srpna 1903, poslední 30. srpna 1916. Články v češtině, ilustrace, 43 cm.

Knihovna amerického Kongresu č. 13379277, ISSN 2374-4847.
Předcházející titul: Kansaské Rozhledy (Omaha, Neb.) 1905 - 1914.
Následující titul: Květy Americké (Omaha, Neb.) 1916 - 1919.

Redaktorem byl Jan Janák, spoluredaktorem Václav Fuks. Tištěno v Národní Tiskárně Jana Rosického v Omaze, Nebraska. Roční předplatné činilo 1,50 $.


1911

č. 14 z 25. 10. 1911 - pdf-ocr


Přístupné též, ovšem stahuje se nekomfortně a bez OCR: digitalniknihovna.cz