Amerikán kalendář

Prostonárodní kalendář

od 1880 - Národní kalendář

 

*     Chicago     *     1878 – 1957     *     ročně     *

 

První kalendář Amerikán vydal August Geringer (původně učitel v Březnici v Čechách) roku 1878 ve své tiskárně v Chicagu. Redaktorem byl nejdříve F. B. Zdrůbek, od r. 1901 R. J. Pšenka.

Obsahoval většinou kalendářový obsah, tedy romantické povídky z amerického prostředí, dobrodružné povídky a prózy, příběhy ze života čechoamerických farmářů i příběhy oslavující americký ideál podnikavosti a svobody. Texty psali zkušení autoři, např. P. Albieri, J. Mucek, F. Ringsmuth, F. Škaloud, J. Buňata, M. Mašek, H. Chotek, B. Bittner, R. J. Pšenka. Tiskl i básně např. autorů Vítěz. Hálek, S. Petoefi, V. Šnajdr, B. Bittner. Přetiskovány byly i povídky V. Javořické, J. V. Holečka či J. Nerudy.

Rovněž byly otiskovány praktické texty a pomůcky, např. tabulky úroků, americké a anglické míry a váhy, tabulky mezd, poštovní sazby, nejrůznější přehledy, např. Kalendář roční; Kruhy časopisné; Stálé a měnivé svátky; Hvězdářské údaje; Stoletý kalendář ap.), informoval čtenáře o nových českých školách, kostelech a spolcích v různých státech USA. Amerikán také nabízel k prodeji české knihy vycházející v Evropě a kladl důraz na povinnost číst a vzdělávat se.

Také však obsahoval historicky cenné prameny např. Paměti starých osadníků česko amerických, Naši krajané v dávných cizinách, České písemnictví a Americe, Ze zkušeností Čechů amerických, Stručná statistika osad, měst a okresů ve Sp. St. Čechy obydlených, Výstava zamississippská a další.

A. byl jedním z nejdéle vycházejících čechoamerických periodik, zanikl 1957 současně se zánikem Geringerova nakladatelství.

150-200 stran, 23 × 16,5.

Kromě Amerikánu existovaly ještě další almanachy a kalendáře. První z nich byl sestaven v St. Louis v Národních novinách v roce 1861 a další v roce 1865 ve Slávii. Obsah se lišil dle kulturního zázemí jejich editorů. Například Slávie (redaktor K. Jonáš) obsahovala mj. český překlad americké ústavy, ukázky ze Cervantesova Dona Quijota i příspěvky k diskusi o americké občanské válce.

V osmdesátých letech byl kromě Amerikánu známý také kalendář Nová vlast, s podtitulem Občanský kalendář pro Čechoslovany ve Spojených státech, který vydával tiskem i nákladem od roku 1883 A. Novák v Milwaukee. Dalšími pak byly Katolík s podtitulem Českoamerický kalendář (1895-1948), Hlasatel (1898-?) a protestantský Sión (1901-?). Celkově v české komunitě v letech 1861-1930 vycházelo přibližně třicet různých kalendářů/almanachů, jen málo z nich ale déle než několik ročníků.

Kalendáře nahrazovaly českým imigrantům často četbu knih a nebyly tak pouze zábavnou četbou, ale ovlivňovaly i jejich kulturní život.

s použitím: Jaklová, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. Literární řada. ISBN 978-80-200-1810-6.

 

Literatura: Tomáš Čapek, Padesát let českého tisku v Americe, New York: František Brodský, 1911.

 

1878 - pdf-ocr

1879 - pdf-ocr

1880 - pdf-ocr

1881 - pdf-ocr

1882 - pdf-ocr

1883 - pdf-ocr

1884 - pdf-ocr

1885 - pdf-ocr

1886 - pdf-ocr

1887 - pdf-ocr

1888 - pdf-ocr

1889 - pdf-ocr

1890 - pdf-ocr

1891 - pdf-ocr

1892 - pdf-ocr

1893 - pdf-ocr

1894 - pdf-ocr

1895 - pdf-ocr

1896 - pdf-ocr

1897 - pdf-ocr

1898 - pdf-ocr

1899 - pdf-ocr

1900 - pdf-ocr

1901 - pdf-ocr

1902 - pdf-ocr

1903 - pdf-ocr

1904 - pdf-ocr

1905 - pdf-ocr

1906 - pdf-ocr

1907 - pdf-ocr

1908 - pdf-ocr

1909 - pdf-ocr

1910 - pdf-ocr

1911 - pdf-ocr

1912 - pdf-ocr

1913 - pdf-ocr

1914 - pdf-ocr

1915 - pdf-ocr

1916 - pdf-ocr

1917 - pdf-ocr

1918 - pdf-ocr

1919 - pdf-ocr

1920 - pdf-ocr

1921 - pdf-ocr

1922 - pdf-ocr

1923 - pdf-ocr

1924 - pdf-ocr

1925 - pdf-ocr

1926 - pdf-ocr

1927 - pdf-ocr

1928 - pdf-ocr

1929 - pdf-ocr

1930 - pdf-ocr

1931 - pdf-ocr

1932 - pdf-ocr

1933 - pdf-ocr

1934 - pdf-ocr

1935 - pdf-ocr

1936 - pdf-ocr

1937 - pdf-ocr

1938 - pdf-ocr

1939 - pdf-ocr

1940 - pdf-ocr

1941 - pdf-ocr

1942 - pdf-ocr

1943 - pdf-ocr

1944 - pdf-ocr

1945 - pdf-ocr

1946 - pdf-ocr

1947 - pdf-ocr

1948 - pdf-ocr

1949 - pdf-ocr

1950 - pdf-ocr