Amerikán kalendář

Prostonárodní kalendář

od 1880 - Národní kalendář


*     Chicago     *     1878 - 1957     *     ročně     *


První kalendář Amerikán vydal August Geringer (původně učitel v Březnici v Čechách) roku 1878 ve své tiskárně v Chicagu. Redaktorem byl nejdříve F. B. Zdrůbek, od r. 1901 R. J. Pšenka.

Obsahoval většinou kalendářový obsah, tedy romantické povídky z amerického prostředí, dobrodružné povídky a prózy, příběhy ze života čechoamerických farmářů i příběhy oslavující americký ideál podnikavosti a svobody. Texty psali zkušení autoři, např. P. Albieri, J. Mucek, F. Ringsmuth, F. Škaloud, J. Buňata, M. Mašek, H. Chotek, B. Bittner, R. J. Pšenka. Tiskl i básně např. autorů Vítěz. Hálek, S. Petoefi, V. Šnajdr, B. Bittner. Přetiskovány byly i povídky V. Javořické, J. V. Holečka či J. Nerudy.

Rovněž byly otiskovány praktické texty a pomůcky, např. tabulky úroků, americké a anglické míry a váhy, tabulky mezd, poštovní sazby, nejrůznější přehledy, např. Kalendář roční; Kruhy časopisné; Stálé a měnivé svátky; Hvězdářské údaje; Stoletý kalendář ap., informoval čtenáře o nových českých školách, kostelech a spolcích v různých státech USA. Amerikán také nabízel k prodeji české knihy vycházející v Evropě a zdůrazňoval vzdělávání se.

Také však obsahoval historicky cenné prameny např. Paměti starých osadníků česko amerických, Naši krajané v dávných cizinách, České písemnictví v Americe, Ze zkušeností Čechů amerických, Stručná statistika osad, měst a okresů ve Sp. St. Čechy obydlených, Výstava zamississippská a další.

A. byl jedním z nejdéle vycházejících čechoamerických periodik, zanikl 1957 se zánikem Geringerova nakladatelství.

150-200 stran, 23 × 16,5.

Kromě Amerikána existovaly ještě další almanachy a kalendáře. První z nich byl sestaven v St. Louis v Národních novinách v roce 1861 a další v roce 1865 ve Slávii. Obsah se lišil dle kulturního zázemí jejich editorů. Například Slávie (redaktor K. Jonáš) obsahovala mj. český překlad americké ústavy, ukázky ze Cervantesova Dona Quijota i příspěvky k diskusi o americké občanské válce.

V osmdesátých letech byl kromě Amerikána známý také kalendář Nová vlast, s podtitulem Občanský kalendář pro Čechoslovany ve Spojených státech, který vydával tiskem i nákladem od roku 1883 A. Novák v Milwaukee. Dalšími pak byly Katolík s podtitulem Českoamerický kalendář (1895-1948), Hlasatel (1898-?) a protestantský Sión (1901-?). Celkově v české komunitě v letech 1861-1930 vycházelo přibližně třicet různých kalendářů/almanachů, jen málo z nich ale déle než několik ročníků.

Kalendáře nahrazovaly českým imigrantům často četbu knih a nebyly tak pouze zábavnou četbou, ale ovlivňovaly i jejich kulturní život.

s použitím: Jaklová, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. Literární řada. ISBN 978-80-200-1810-6.

Literatura: Tomáš Čapek, Padesát let českého tisku v Americe, New York: František Brodský, 1911.


1878 - pdf-ocr    1879 - pdf-ocr    1880 - pdf-ocr    1881 - pdf-ocr    1882 - pdf-ocr    1883 - pdf-ocr    1884 - pdf-ocr    1885 - pdf-ocr    1886 - pdf-ocr    1887 - pdf-ocr    1888 - pdf-ocr    1889 - pdf-ocr    1890 - pdf-ocr    1891 - pdf-ocr    1892 - pdf-ocr    1893 - pdf-ocr    1894 - pdf-ocr    1895 - pdf-ocr    1896 - pdf-ocr    1897 - pdf-ocr    1898 - pdf-ocr    1899 - pdf-ocr    1900 - pdf-ocr    1901 - pdf-ocr    1902 - pdf-ocr    1903 - pdf-ocr    1904 - pdf-ocr    1905 - pdf-ocr    1906 - pdf-ocr    1907 - pdf-ocr    1908 - pdf-ocr    1909 - pdf-ocr    1910 - pdf-ocr    1911 - pdf-ocr    1912 - pdf-ocr    1913 - pdf-ocr    1914 - pdf-ocr    1915 - pdf-ocr    1916 - pdf-ocr    1917 - pdf-ocr    1918 - pdf-ocr    1919 - pdf-ocr    1920 - pdf-ocr    1921 - pdf-ocr    1922 - pdf-ocr    1923 - pdf-ocr    1924 - pdf-ocr    1925 - pdf-ocr    1926 - pdf-ocr    1927 - pdf-ocr    1928 - pdf-ocr    1929 - pdf-ocr    1930 - pdf-ocr    1931 - pdf-ocr    1932 - pdf-ocr    1933 - pdf-ocr    1934 - pdf-ocr    1935 - pdf-ocr    1936 - pdf-ocr    1937 - pdf-ocr    1938 - pdf-ocr    1939 - pdf-ocr    1940 - pdf-ocr    1941 - pdf-ocr    1942 - pdf-ocr    1943 - pdf-ocr    1944 - pdf-ocr    1945 - pdf-ocr    1946 - pdf-ocr    1947 - pdf-ocr    1948 - pdf-ocr    1949 - pdf-ocr    1950 - pdf-ocr