Bulletinen Information Fran Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreiningen (STSF)


*     Stockholm     *     1972 -     *     4 × ročně     *


Čtyřikrát ročně vychází ve Stockholmu členský časopis STSF Bulletinen.
Odpovědný vydavatel: Lennart Bengtsson - Redaktorka: Eva-Kersti Almerud.

Náklad 700 výtisků.


2009

1 - pdf-ocr