Bulletinen Information Fran Svensk-Ttjeckisk-Slovakiska Föreiningen

Bulletinen Information Fran Svensk-Ttjeckisk-Slovakiska Föreiningen (STSF)

 

*     Stockholm     *     1972 –     *     4 × ročně     *

 

Čtyřikrát ročně vychází ve Stockholmu členský časopis STSF Bulletinen.
Odpovědný vydavatel: Lennart Bengtsson - Redaktorka: Eva-Kersti Almerud.
Náklad 700 výtisků.

 

2009

1 - pdf-ocr