Edice Lucernička


Edice krásné literatury v exilu


*     Mnichov     *     1953 – 1962; 1975 – 1975     *     nepravidelně  


Exilová edice

S podnázvem Edice krásné literatury v exilu Lucerničku od roku 1953 redigoval a vlastním nákladem v Mnichově vydával Antonín Kratochvil (pod jménem A. K. Christen). Od roku 1960 byla edice podle Kratochvilových údajů připojena ke Kulturní sekci Čs. uprchlického výboru v Německu. Obdobně jako u další edice Antonína Kratochvila Kamenný erb byly i některé svazky Lucerničky zařazeny do edic Čs. dálkové školy v exilu. Poslední svazky signalizují spolupráci s edicí Sklizeň svobodné tvorby, jejíž redakci Antonín Kratochvil po smrti jejího zakladatele Roberta Vlacha převzal.

V řadě osmi číslovaných svazků vyšly básnické knihy Ivana Jelínka, Jiřího Kovtuna a Roberta Vlacha (pod pseud. Jiří Kavka), próza Vladimíra Štědrého a eseje Františka Listopada, zakladatel edice v ní vydal svou práci Modlitba domova v díle Jana Čepa. Nejčastěji vydávaným autorem byl vydavatelův bratr Josef Kratochvil (1915–2001; skautským jménem J. K. Baby), který zde kromě bajek v číslované řadě vydával od roku 1955 mimo číslování rovněž přírodovědné knihy a skautské příručky, takže profil edice přestal odpovídat jejímu podnázvu. Celkem vyšlo v edici 13 svazků, jako poslední v roce 1975 po třináctileté přestávce reprint souboru Sedm pohádek od sedmi autorů (poprvé 1957 ve Sklizni svobodné tvorby). Číslované svazky vycházely v jednoduché úpravě zpravidla tiskem, knihy Josefa Kratochvila většinou rozmnožené ormigem.

Výběrová bibliografie: J. Kovtun: Blahoslavení; J. Kratochvil: Problém zoopsychologie a zoosociologie; F. Listopad: Byty a prostory.
Technické informace: Celkem zjištěno 13 svazků (8 číslovaných, 5 mimo číslování). Obvykle sešity formátu A5.
LITERATURA: Studie a články: J. Strnad: Padesátá léta v české exilové literatuře, 4. část. Tvar, 1990, č. 38; A. Fickerová: Cesty a křižovatky Antonína Kratochvila in Slovo v úzkosti a naději. Brno 1994, s. 231–269.
Související odkazy: Česká literatura v exilu 1948–1989; Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Autor hesla: Aleš Zach (1995), aktualizace hesla i bibliografie: 31. 12. 2009 (mlp)

zdroj: Slovník české literatury po roce 1945↗Vladimír Štědrý: Kožich. Novela. 3. sv. edice Lucernička, 1954, 24 s. - pdf-ocr