Národ


*     Londýn     *     1948 - 1953     *     čtrnáctidenně, měsíčně     *


Politický časopis národně demokratické orientace vydával a redigoval Rudolf Kopecký (jako vydavatel uveden Klub přátel Národa, resp. Klub přátel a čtenářů Národa).

Věnoval se exilové a mezinárodní politice; články jsou anonymní, jejich autorem je vesměs zřejmě redaktor.

List pravděpodobně vznikl v březnu 1948 a vycházel čtrnáctidenně, příp. častěji (v prvním ročníku zaznamenáno 27 čísel). V roce 1949 vyšlo celkem 6 čísel, v letech 1950-1952 po dvanácti číslech a v roce 1953 vyšlo 9 čísel. V roce 1949 vydal R. Kopecký paralelně dvě čísla zřejmě anglickojazyčného listu Hard Times.

Národ / Rudolf Kopecký. - London: Kruh přátel a čtenářů Národa. - 20,5 × 16,5 cm, 28-36 s. V tiráži též anglický název The Nation. - Též průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1948

16-17 - pdf-ocr, jen první tři s.