Výhledy

Výhledy náboženské, kulturní, sociální (literární, do světa)

Výhledy do života a světa


*     Olomouc     *     1939 – 1941     *     měsíčně vyjma července a srpna     *


V. založili redaktoři Silvestr Maria Braito a Reginald Dacík v roce 1939 za účelem řešení odborných, teologických i filosofických otázek. Zatímco katolická revue Na hlubinu (stejných redaktorů) byla zaměřena přímo na věci náboženské, na apoštolát, Výhledy upřely pozornost na další témata, která by zájmy náboženské i zájmy apoštolátu podpořila. V. zejména sledovaly proměny katolické kultury doma i v zahraničí, se zapojením zvučných jmen z řady oborů. 

Rubriky: Výhledy náboženské, kulturní, sociální (témata: církev, nacionalismus a křesťanství, křesťanský smysl práce, křesťan a příroda atd.); Výhledy literární (mj. recenze); Výhledy do světa (petrá škála informativních témat).

Slovo k dílu (Výhledy 1939/1)
Dlouho jsme připravovali tento nový časopis. Připravovali jsme jej různými články v revue Na hlubinu, ve kterých jsme se dotýkali živých a běžných otázek. Psali jsme theologické poznámky a studie k současným otázkám do nejrůznějších časopisů. Ale poměry se vytvářely tak, že jsme považovali za svou povinnost vybudovati samostatný časopis, který by byl jakýmsi živým svědomím i tribunou pro české katolíky.
Jsme přesvědčeni, že křesťanská pravda jest tak bohatá a tak životná, že dává dostatečné odpovědi nebo látku k odpovědi na všechny dobové i nejpalčivější otázky.
Víme, že je zapotřebí řešení odborného, theologického i filosofického nejrůznějších otázek, které se denně rojí a na které katolíci čekají odpověď. Soustředili jsme proto řadu odborníků v různých. otázkách a chceme za jejich pomoci dávati odpovědi poctivě, naukově i věcně zdůvodněné. Zveme všechny lidi dobré vůle a příslušných schopností ke spolupráci.
Chceme vybudovati z Výhledů podobnou duchovní obec a rodinu, jaká se vytvořila kolem revue Na hlubinu. Obě revue se budou vzájemně doplňovati.
Na hlubinu bude pěstovati jen otázky náboženské, především otázky duchovního života, bude vychovávati k apoštolátu; Výhledy chtějí již lidi zapojiti do tohoto apoštolátu a to na všech úsecích života.
Nuže, pojďte s námi!
P. Sil. M. Braito O. P., P. Reg. M. Dacík O. P., redaktoři.


Tereza Novotná: Profil a bibliografie listu Výhledy: měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární (1939-1941). Bakalářská práce. Obsahuje bibliografii V. - pdf-txt


KOMPLETNÍ

1939 - roč. I.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1940 - roč. II.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1941 - roč. III.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr