Neuwirth Vladimír


Od baroka k dnešku. Duchovně kulturní studie, psáno r. 1964. Samizdat, cyklostyl A5, sešito, 39 s., 1968 - pdf-ocr

V tomto pojednání se snažíme postihnout naši duchovní situaci na pozadí našeho čtyřseletého vývoje. Následující stránky jsou jakýmsi soustřeďováním a pořádáním myšlenek. Na dvou místech se pokoušíme o definici, a to o definici stylu a o definici tradice. První dvě kapitoly jsou více rázu duchovního, ostatní kulturního. Sled kapitol je tento:

I. Útěk před tváří sv. Jana
II. Duch dětství
III. O kultuře baroka
a. Definice stylu
b. Definice tradice
c. Myslitelský přínos baroka
d. Barokní homiletika
e. Barok a sociální otázky
f. Poznámky
IV. Příčiny rozpadu baroka
V. Léta třicátá
VI. Dnešek

Studie vyšla též ve Studiích č. 22, Řím 1970, pod názvem Víra a základy křesťanské kultury - K duchovnímu vývoji Čech od baroka k dnešku (mírně upravena). 24 s. A5.

Kapitoly:
I. - O kultuře baroka
a. Definice stylu
b. Definice tradice
c. Myslitelský přínos baroka
d. Barokní homiletika
e. Barok a sociální otázka
f. Poznámky
II. - K příčinám rozpadu baroka
III. - Útěk před tváří sv. Jana
IV. Duch dětství
V. Léta třicátá
VI. Barok a dnešek
Doslov


Dále vyšla pod stejným názvem a ve stejném uspořádání jako ve Studiích péčí Opus Bonum 1976. 29 s. A5. - pdf-ocr