Zpravodaj Svazu Pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací


*     Praha     *     [1990] – 2017     *     nepravidelně     *


Zpravodaj vydával Svaz Pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací, Praha. Řídila redakční rada, šéfredaktor Pavel Krása.

Vyšla čísla 1 (červen 1990) až 104 (prosinec 2017). Rozsah obvykle 20 stran A4.


1999

33 - říjen - pdf-ocr

2000

36 - červen - pdf-ocr