Věstník Čs. národní rady americké

do 36/1956 - Věstník Čs. Národní rady americké pro informaci oblastních výborů

od 37/1956 - Věstník Čs. národní rady americké

od 1993 - Informační Orgán Československé národní rady americké (Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America)


*     Chicago     *     1950 ? –      *     měsíčně, nepravidelně     *


Organizační a informační politický měsíčník Československé národní rady americké redigovala zpočátku zřejmě Emilie Welzlová-Růžičková, ještě v 50. letech redakci převzala a až do své smrti v srpnu 1989 redigovala Vlasta Vrázová. od roku 1989 rediguje Olga Kovářová. - Časopis zpočátku přinášel pouze krajanské a spolkové zpravodajství, postupně se zvětšuje rozsah listu a přibývají politické komentáře, historické studie, úvahy, zpravodajství a komentáře k situaci v Československu apod. V roce 1956 doložena příloha Bulletin of the Czechoslovak National Council of Amerika, později býval k některým číslům přiřazen samostatný anglickojazyčný The American Bulletin (pod tímto názvem vychází zřejmě od února 1957). Příspěvky v češtině i slovenštině. Rozmnožený strojopis, od 1958 tiskem. Číslování průběžné. Číslo 35/1956 vyšlo v nákladu 2065 výtisků. List byl koncipován jako měsíčník a tuto periodicitu přibližně dodržoval, v č. 433/93 je uvedeno, že prozatímně bude vycházet jako dvouměsíčnik. Jeřábek 1978 uvádí, že list vznikl v roce 1951, podle Dubna 1976 vyšlo v lednu 1951 již číslo 8, jiné údaje o dataci v Dubnových soupisech jsou bohužel prokazatelně mylné. Bez dalších informací. List dosud vychází.

Věstník Československé národní rady americké: Orgán Československé národní rady americké / Vlasta Vrázová, O. Kovářová. - Chicago: Československá národní rada americká. - 26-28 × 20,5-22 cm, 3-25 s. - Do č. 36/56 název Věstník. - Asi od poloviny r. 1969 sídlem redakce Cicero, Illinois. - Anglický podnázev Organ of the Czechoslovak National Council of America. - Asi od r. 1993 změna podnázvu na Informační Orgán Československé národní rady americké (Informative Organ of the Czechoslovak National Council of America), Č. 36-38/56 obsahují samostatně číslovanou přílohu Bulletin of the Czechoslovak National Council of America. - Titul je tematicky i personálně spjat s časopisem The American Bulletin.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


 

1955

31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr  

1956

36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr  

1957

40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43-44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr

1958

3 - 50 - pdf-ocr    5 - 52 - pdf-ocr    6 - 53 - pdf-ocr    7-8 - 54-55 - pdf-ocr    9 - 56 - pdf-ocr    10 - 57 - pdf-ocr    11-12 - 58-59 - pdf-ocr

1959

1 - 60 - pdf-ocr    2 - 61 - pdf-ocr    3 - 62 - pdf-ocr    4 - 63 - pdf-ocr    5 - 64 - pdf-ocr    6-7 - 65-66 - pdf-ocr    8 - 67 - pdf-ocr    9 - 68 - pdf-ocr    10 - 69 - pdf-ocr    11 - 70 - pdf-ocr    12 - 71 - pdf-ocr

1960

1-2 - 72-73 - pdf-ocr    3 - 74 - pdf-ocr    4 - 75 - pdf-ocr    5 - 76 - pdf-ocr    6 - 77 - pdf-ocr    7 - 78 - pdf-ocr    8 - 79 - pdf-ocr    9 - 80 - pdf-ocr    10 - 81 - pdf-ocr    11 - 82 - pdf-ocr    12 - 83 - pdf-ocr

1961

1 - 84 - pdf-ocr    2 - 85 - pdf-ocr    3 - 86 - pdf-ocr    4 - 87 - pdf-ocr    5 - 88 - pdf-ocr    6 - 89 - pdf-ocr    7-8 - 90-91 - pdf-ocr     9 - 92 - pdf-ocr    10 - 93 - pdf-ocr    11 - 94 - pdf-ocr    12 - 95 - pdf-ocr

1962

1 - 96 - pdf-ocr    2 - 97 - pdf-ocr    3 - 98 - pdf-ocr    4 - 99 - pdf-ocr    5 - 100 - pdf-ocr    6 - 101 - pdf-ocr    7-8 - 102 - pdf-ocr    9 - 103 - pdf-ocr    10 - 104 - pdf-ocr    11 - 105 - pdf-ocr    12 - 106 - pdf-ocr  

1963

1 - 107 - pdf-ocr    2 - 108 - pdf-ocr    3 - 109 - pdf-ocr    4 - 110 - pdf-ocr    5 - 111 - pdf-ocr    6 - 112 - pdf-ocr    7-8 - 113 - pdf-ocr    9 - 114 - pdf-ocr    10 - 115 - pdf-ocr    11 - 116 - pdf-ocr    12 - 117 - pdf-ocr

1964

1 - 118 - pdf-ocr    2 - 119 - pdf-ocr    3 - 120 - pdf-ocr    4 - 121 - pdf-ocr    5 - 122 - pdf-ocr    6 - 123 - pdf-ocr    7-8 - 124 - pdf-ocr    9 - 125 - pdf-ocr    10 - 126 - pdf-ocr    12 - 128 - pdf-ocr  

1965

1 - 129 - pdf-ocr       3 - 131 - pdf-ocr    4 - 132 - pdf-ocr    5 - 133 - pdf-ocr    6 - 134 - pdf-ocr    7-8 - 135 - pdf-ocr    9 - 136 - pdf-ocr    10 - 137 - pdf-ocr    11 - 138 - pdf-ocr  

1966

1 - 140 - pdf-ocr    2 - 141 - pdf-ocr    3 - 142 - pdf-ocr    4 - 143 - pdf-ocr    5 - 144 - pdf-ocr    6 - 145 - pdf-ocr    9 - 147 - pdf-ocr    10 - 148 - pdf-ocr    11 - 149 - pdf-ocr

1967

1 - 151 - pdf-ocr    4 - 154 - pdf-ocr    5 - 155 - pdf-ocr    6 - 156 - pdf-ocr    7-8 - 157 - pdf-ocr    9 - 158 - pdf-ocr    10 - 159 - pdf-ocr    11 - 160 - pdf-ocr

1968

1 - 162 - pdf-ocr    2 - 163 - pdf-ocr    3 - 164 - pdf-ocr    4 - 165 - pdf-ocr    6 - 167 - pdf-ocr    7-8 - 168 - pdf-ocr    9 - 169 - pdf-ocr    10 - 170 - pdf-ocr    12 - 172 - pdf-ocr  

1969

1 - 173 - pdf-ocr    2 - 174 - pdf-ocr    4 - 176 - pdf-ocr    6 - 178 - pdf-ocr    7-8 - 179 - pdf-ocr    9 - 180 - pdf-ocr    10 - 181 - pdf-ocr    11 - 182 - pdf-ocr    12 - 183 - pdf-ocr  

1970

1 - 184 - pdf-ocr    2 - 185 - pdf-ocr    3 - 186 - pdf-ocr    4 - 187 - pdf-ocr    5 - 188 - pdf-ocr    6 - 189 - pdf-ocr    7-8 - 190 - pdf-ocr    9 - 191 - pdf-ocr    10 - 192 - pdf-ocr    11 - 193 - pdf-ocr    12 - 194 - pdf-ocr  

1971

1 - 195 - pdf-ocr    2 - 196 - pdf-ocr    3 - 197 - pdf-ocr    4 - 198 - pdf-ocr    5 - 199 - pdf-ocr    6 - 200 - pdf-ocr    7-8 - 201 - pdf-ocr    9 - 202 - pdf-ocr    10 - 203 - pdf-ocr    11 - 204 - pdf-ocr    12 - 205 - pdf-ocr  

1972

1 - 206 - pdf-ocr    2 - 207 - pdf-ocr    3 - 208 - pdf-ocr    4 - 209 - pdf-ocr    5 - 210 - pdf-ocr    6 - 211 - pdf-ocr    7-8 - 212 - pdf-ocr    9 - 213 - pdf-ocr    10 - 214 - pdf-ocr    11 - 215 - pdf-ocr    12 - 216 - pdf-ocr  

1973

1 - 217 - pdf-ocr    2 - 218 - pdf-ocr    3 - 219 - pdf-ocr    4 - 220 - pdf-ocr    5 - 221 - pdf-ocr    6 - 222 - pdf-ocr    7-8 - 223 - pdf-ocr    9 - 224 - pdf-ocr    10 - 225 - pdf-ocr    11 - 226 - pdf-ocr    12 - 227 - pdf-ocr  

1974

1 - 228 - pdf-ocr    2 - 229 - pdf-ocr    3 - 230 - pdf-ocr    4 - 231 - pdf-ocr    5 - 232 - pdf-ocr    6 - 233 - pdf-ocr    7-8 - 234 - pdf-ocr    9 - 235 - pdf-ocr    10 - 236 - pdf-ocr    11 - 237 - pdf-ocr    12 - 238 - pdf-ocr  

1975

1 - 239 - pdf-ocr    2 - 240 - pdf-ocr    3 - 241 - pdf-ocr    4 - 242 - pdf-ocr    5 - 243 - pdf-ocr    6 - 244 - pdf-ocr    7-8 - 245 - pdf-ocr    9 - 246 - pdf-ocr    10 - 247 - pdf-ocr    11 - 248 - pdf-ocr    12 - 249 - pdf-ocr

1976

1 - 250 - pdf-ocr    2 - 251 - pdf-ocr    3 - 252 - pdf-ocr    4 - 253 - pdf-ocr    5 - 254 - pdf-ocr    6 - 255 - pdf-ocr    7-8 - 256 - pdf-ocr    9 - 257 - pdf-ocr    10 - 258 - pdf-ocr    11 - 259 - pdf-ocr    12 - 260 - pdf-ocr

1977

1 - 261 - pdf-ocr    2 - 262 - pdf-ocr    3 - 263 - pdf-ocr    4 - 264 - pdf-ocr    5 - 265 - pdf-ocr    6 - 266 - pdf-ocr    7-8 - 267 - pdf-ocr    9 - 268 - pdf-ocr    10 - 269 - pdf-ocr    11 - 270 - pdf-ocr    12 - 271 - pdf-ocr  

1978

1 - 272 - pdf-ocr    2 - 273 - pdf-ocr    3 - 274 - pdf-ocr    4 - 275 - pdf-ocr    5 - 276 - pdf-ocr    6 - 277 - pdf-ocr    7-8 - 278 - pdf-ocr    9 - 279 - pdf-ocr    10 - 280 - pdf-ocr    11 - 281 - pdf-ocr    12 - 282 - pdf-ocr

1979

1 - 283 - pdf-ocr    2 - 284 - pdf-ocr    3 - 285 - pdf-ocr    4 - 286 - pdf-ocr    5 - 287 - pdf-ocr    6 - 288 - pdf-ocr    7-8 - 289 - pdf-ocr    9 - 290 - pdf-ocr    10 - 291 - pdf-ocr    11 - 292 - pdf-ocr    12 - 293 - pdf-ocr  

1980

1 - 294 - pdf-ocr    2 - 295 - pdf-ocr    3 - 296 - pdf-ocr    4 - 297 - pdf-ocr    5 - 298 - pdf-ocr[ ]    6 - 299 - pdf-ocr    7-8 - 300 - pdf-ocr    9 - 301 - pdf-ocr    10 - 302 - pdf-ocr    11 - 303 - pdf-ocr    12 - 304 - pdf-ocr  

1981

1 - 305 - pdf-ocr    2 - 306 - pdf-ocr    3 - 307 - pdf-ocr    4 - 308 - pdf-ocr    5 - 309 - pdf-ocr    6 - 310 - pdf-ocr    7-8 - 311 - pdf-ocr    9 - 312 - pdf-ocr    10 - 313 - pdf-ocr    11 - 314 - pdf-ocr    12 - 315 - pdf-ocr  

1982

1 - 316 - pdf-ocr    2 - 317 - pdf-ocr    3 - 318 - pdf-ocr    4 - 319 - pdf-ocr    5 - 320 - pdf-ocr    6 - 321 - pdf-ocr    7-8 - 322 - pdf-ocr    9 - 323 - pdf-ocr    10 - 324 - pdf-ocr    11 - 325 - pdf-ocr    12 - 326 - pdf-ocr  

1983

1 - 327 - pdf-ocr    2 - 328 - pdf-ocr    3 - 329 - pdf-ocr    4 - 330 - pdf-ocr    5 - 331 - pdf-ocr    6 - 332 - pdf-ocr    7-8 - 333 - pdf-ocr    9 - 334 - pdf-ocr    10 - 335 - pdf-ocr    11 - 336 - pdf-ocr    12 - 337 - pdf-ocr  

1984

1 - 338 - pdf-ocr    2-3 - 339 - pdf-ocr    4 - 340 - pdf-ocr    5 - 341 - pdf-ocr    6 - 342 - pdf-ocr    7-8 - 343 - pdf-ocr    9 - 344 - pdf-ocr    10 - 345 - pdf-ocr    11 - 346 - pdf-ocr    12 - 347 - pdf-ocr  

1985

1 - 348 - pdf-ocr    2-3 - 349 - pdf-ocr    4 - 350 - pdf-ocr    5 - 351 - pdf-ocr    6 - 352 - pdf-ocr    7-8 - 353 - pdf-ocr    9 - 354 - pdf-ocr    10 - 355 - pdf-ocr    11-12 - 356 - pdf-ocr

1986

1 - 357 - pdf-ocr    2 - 358 - pdf-ocr    3 - 359 - pdf-ocr    4 - 360 - pdf-ocr    5 - 361 - pdf-ocr    6 - 362 - pdf-ocr    7-8 - 363 - pdf-ocr    9 - 364 - pdf-ocr    10 - 365 - pdf-ocr    11 - 366 - pdf-ocr    12 - 367 - pdf-ocr

1987

1 - 368 - pdf-ocr    2 - 369 - pdf-ocr    3 - 370 - pdf-ocr    4 - 371 - pdf-ocr    5 - 372 - pdf-ocr    6 - 373 - pdf-ocr    7-8 - 374 - pdf-ocr    9 - 375 - pdf-ocr    10 - 376 - pdf-ocr    11 - 377 - pdf-ocr    12 - 378 - pdf-ocr

1988

1 - 379 - pdf-ocr    2 - 380 - pdf-ocr    3 - 381 - pdf-ocr    4 - 382 - pdf-ocr    5 - 383 - pdf-ocr    6 - 384 - pdf-ocr    7-8 - 385 - pdf-ocr    9 - 386 - pdf-ocr    10 - 387 - pdf-ocr    11 - 388 - pdf-ocr    12 - 389 - pdf-ocr

1989

1 - 390 - pdf-ocr    2 - 391 - pdf-ocr    3 - 392 - pdf-ocr    5 - 393 - pdf-ocr    6 - 394 - pdf-ocr    7-8 - 395 - pdf-ocr    9 - 396 - pdf-ocr    10 - 397 - pdf-ocr    11 - 398 - pdf-ocr    12 - 399 - pdf-ocr

1990

1 - 400 - pdf-ocr    2 - 401 - pdf-ocr    3 - 402 - pdf-ocr    4 - 403 - pdf-ocr    5 - 404 - pdf-ocr    6 - 405 - pdf-ocr    7-8 - 406 - pdf-ocr    9 - 407 - pdf-ocr    10 - 408 - pdf-ocr    11 - 409 - pdf-ocr    12 - 410 - pdf-ocr

1991

1 - 411 - pdf-ocr    2 - 412 - pdf-ocr    3-4 - 413 - pdf-ocr    5 - 414 - pdf-ocr    6 - 415 - pdf-ocr    7-8 - 416 - pdf-ocr    9 - 417 - pdf-ocr    10 - 418 - pdf-ocr    11 - 419 - pdf-ocr    12 - 420 - pdf-ocr

1992

2 - 422 - pdf-ocr    3 - 423 - pdf-ocr    4 - 424 - pdf-ocr    10 - 430 - pdf-ocr    11-12 - 431 - pdf-ocr

1993

1-2 - 432 - pdf-ocr    3-4 - 433 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr

1994

3 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1995

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1996

3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1997

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1998

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1999

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr

2000

5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

2001

jaro - pdf-ocr    léto - pdf-ocr    podzim - pdf-ocr

2002

jaro - pdf-ocr