Biuletyn Informacyjny Solidarnosci Polsko - Czechoslowackiej

*     [Polsko]     *     1987 - 1990     *     nepravidelně     *


Časopis druhého oběhu (polský termín pro samizdat) přinášel vedle zpráv o činnosti Polsko-československé solidarity také informace o samizdatových periodikách, kampaních na podporu politických vězňů, kulturní eseje a rozhovory s představiteli opozičního hnutí v Československu.

Vycházel polsky od prosince 1987 do ledna 1990, celkem vyšlo šestnáct řádných čísel (některá ve formě dvoj- či trojčísla) a dvě mimořádná.

V redakci působili Jarosław Broda, Mirosław Jasiński a Paweł Kocięba z Vratislavi, Zbigniew Janas a Wojciech Maziarski z Varšavy a Anna Šabatová z Prahy.

V roce 1988 vyšla v Praze (v češtině) dvě čísla Informačního buletinu Československo-polské solidarity (viz).

s použitím www.vons.cz

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus, www.vons.cz a knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.


1987

01 - pdf-ocr

1988

02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
numer specjalny - ocr.pdf
05-06 - pdf-ocr
07 - pdf-ocr
08-09 - pdf-ocr
wydanie specjalne - pdf-ocr
10-11-12 - pdf-ocr

1989

13 - pdf-ocr 14 - pdf-ocr 15 - pdf-ocr

1990

16 - pdf-ocr