Sokolík

Věstník tělocvičné jednoty Sokol Mnichov.


*     Mnichov     *     1974 – ?     *     nepravidelně     *


Sokolský zpravodaj jednoty Sokol Mnichov redigovali postupně Otmar Nejtek, od č. 10/1977 R. Dvořák, od 15/1978 Jan Trunčík, zřejmě od 21/1980 Marta Tůmová, č. 36/1985-39/1986 redigovala Vlasta Kadlecová. List přinášel zprávy jednoty a Ústředí Čs. Sokola v zahraničí, články o krajanském a sokolském životě apod. - Zpočátku vycházel měsíčně v nákladu 100 výtisků. Č. 6/1975 vyšlo v červnu 1975, č. 7 až v prosinci 1975 a od té doby list vycházel nepravidelně, byť od roku 1979 redakce usilovala o čtvrtletní periodicitu. V roce 1981 doloženo zvláštní aktuální vydání Sokolík aktualit, A4/1981 z června 1981. Naposledy doloženo číslo 43 z roku 1988. Podle sdělení člena jednoty Vladimíra Beneše list na konci osmdesátých let zanikl, v 90. letech volně navázal Věstník tělocvičně jednoty Sokol Mnichov, později Zvěstník.

Sokolík: Věstník Tělocvičně Jednoty Sokol München / Otmar Nejtek, R. Dvořák, Jan Trunčík, Marta Tůmová, Vlasta Kadlecová. - München: TJ Sokol München. 30 × 21 cm, 2 28 s. - Průběžné číslování. - Od r. 12/77 podnázev Věstník tělocvičné jednoty Sokol Mnichov. - Č. 37/85 omylem označeno jako č. 37/84.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


2004

prosinec - pdf-ocr

2005

pdf-ocr